Szülői nyilatkozat

SZÜLŐI NYILATKOZAT

 

 

 

 

Alulírott ………………………………..(szülő)……………………………………….(lakcím)

nyilatkozom, hogy ………………………………….(nevű) gyermekem a Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola ………………… tanszakon zeneiskolai tanulmányait 20………………………………..…-tól nem folytatja.

Kérem a létszámból törölni szíveskedjenek.

 

…………….., 20……………

 

 

                                                                                  ………………………………………….

                                                                                                          Szülő