Munkaterv

 

A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola

 

munkaterve

 

a

 

2018/2019-es tanévre

 

 

1. A tanév rendje

 

A tanév főbb dátumai:

A tanév 2018. szeptember 1-tól 2019. augusztus 31-ig tart.

Szorgalmi idő: 2018. szeptember 3.(hétfő) - 2019. június 14. (péntek)

I. félév:     2019. január 25-ig tart.

Félévi értesítő kiosztása:  2019. január 28.

Dátum:                             2019. január 25.

A félévzáró értekezlet tervezett időpontja: 2019. február 01. (péntek)

 

II. félév:    2019. június 14-ig tart.

Bizonyítványosztás:                                 2019. június 20.

A bizonyítvány és anyakönyv dátum:     2019. június 14.

 

A tanévzáró értekezlet tervezett időpontja: 2019. június 27. (csütörtök)

 

Szünetek:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 

Év végi vizsgák időpontja: 2019. május 27 - 2019. június 12-ig.

Növendék hangversenyek időpontja:

            A tanév során folyamatosan, bármikor. De legkésőbb május 17-ig!

 

Visszairatkozás: 2019. május 03.

Új növendékek felvétele: 2019. május 06-10.

 

Munkanapok cseréje:

 

 • 2018. október 13. szombat munkanap – 2018. október 22. hétfő pihenőnap
 • 2018. november 10. szombat munkanap – 2018. november 2. péntek pihenőnap
 • 2018. december 1. szombat munkanap – 2018. december 24. hétfő pihenőnap
 • 2018. december 15. szombat munkanap – 2018. december 31. hétfő pihenőnap

 

 

Törvényben meghatározottak szerint.

Heti törvényes munkaidő: 40 óra, ebből kötelező óraszám: 22-26 óra.

 

Tanítás nélküli munkanap

 

2018. október 05.       Pedagógusok Világnapja, tantestületi kirándulás

2018. november 21.    V. Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál

                                   és  Pályaorientációs Nap

2018. november 22.    V. Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál

2019. február  01.       Félévzáró értekezlet 

2019. március 06.       IV. Országos Trombita - és Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál

2019. május 10.          DÖK nap

 

 

2. Helyzetelemzés

 

A Kiválóra Minősített Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola a 2018/2019-es tanévet az előző tanévekhez hasonlóan indította. Az intézmény működésében jelentős változás nem történt. Jelenleg a pedagógus álláshelyek száma 21. Az iskola zavartalan működését két iskolatitkár, és egy félállású zenei könyvtáros segíti. A rendszergazdai feladatokat egy külsős cég látja el.

Az iskolavezetés szerette volna kezdeményezni újabb tanszakok bevezetését, újabb tanári státuszok engedélyezését (népzene, néptánc stb.), és ennek értelmében a tanulói létszám bővítését. Legfőbb célkitűzésünk az idei tanévre is az, hogy minél több gyereket tudjunk bevonni a társas muzsikálásba. Az együtt muzsikálásnak óriási a közösség formáló ereje, és ennek következtében a tanulók tovább bent tarthatók a zeneoktatás rendszerében. A Bihari János Zeneiskola tanárai ennek értelmében különös figyelmet fordítanak a kamarazenei, illetve a zenekari képzésre.

 

 

3. Személyi feltételek a zeneművészeti tagozaton:

 

Billentyűs tanszak:               Dóra Hajnalka                         tanszakvezető,           

zongora, korrepetitor

                                               Polyákné Györe Éva             zongora, korrepetitor

                                               Nálhi Éva                                zongora, korrepetitor

                                               Szikszay Sándorné                 zongora, korrepetitor

 

Vonós tanszak:                     Sörös Éva                               tanszakvezető, gordonka

                                               Szekeresné Berta Edit                       hegedű

                                               Búzás Dóra                            hegedű

 

Akkordikus tanszak:

                                               Tőgyi Attila                            tanszakvezető, ütő

                                               Almai Fanni                           gitár,

                                               Kárpáti Szabolcs                    gitár,

                                               Farkasné Hoppál Beatrix       gitár

                                               Ugró Béla                               ütő

                                              

Fafúvós tanszak:                  Petruczné Bozsó Klára             tanszakvezető, klarinét

                                               Fazekas-Tatár Csilla                 fuvola

                                               Bodor Tibor                             klarinét

                                               Csizmás Tímea                         fuvola

                                               Benedekné Török Annamária furulya

 

Rézfúvós tanszak:                Petrucz György                      tanszakvezető, trombita,

                                                                                              zenekarvezető

                                               Dr. Gajdos István József       trombita, zenekarvezető

                                               Csáki Kálmán                         kürt

Benedek Gyula                      mélyréz

 

Zeneismeret tanszak:           P.Tóth Erika                           tanszakvezető, szolfézs,

                                                                                              zeneelmélet, zeneirodalom

                                               Bakosné Kocsi Judit              szolfézs, zeneirodalom

                                               Bukor Erzsébet                      szolfézs, zeneelmélet, korrepetitor                                        Kovács Erika                          szolfézs,zeneelmélet, zeneirodalom

 

Vokális tanszak:                   Erdélyi Erzsébet                     magánének

 

 

Tanári álláshelyek száma: 21, NOMKS dolgozó 2,75.

Ebben a tanévben a tanári álláshelyek a következők:

            16 fő főállású 

              4 fő részmunkaidős

              6 fő óraadó

 

4. Tárgyi feltételek

 

Az új zeneiskola épületének átadására 2013. augusztus 23-án került sor, így a 2018/2019-es tanév már a hatodik, melyet az új épületünkben tudtunk elkezdeni. Az ideiglenes székhely 2740 Abony, Klapka György utca 11/a. ennek értelmében megszűnt, de még hivatalos helyekről érkeznek olyan levelek, amelyek erre a címre szólnak. Sajnálatos módon az új épület nem tartalmaz elég tantermet, ezért a külső telephelyek közül többet megtartottunk.

Előadóterem és próbatermek az új Kultúra Házában vannak számunkra biztosítva, de állandóan egyeztetni kell az időpontokat.

Hangszerparkunk az évtizedek alatt leamortizálódott, az utóbbi években csak kis mértékben volt lehetőségünk ezek cseréjére. A 2018. évben sikerült a Kodály program keretei között néhány új hangszert beszereztetnünk, és néhány régi hangszer felújítására is sor kerülhet. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években egy új hangversenyzongorával gyarapodott iskolánk, de az összes zongora és pianínó is felújításra szorulna. A többi tanszak is várja a hangszerfelújításokat, illetve új hangszereknek az érkezését. A könyvtár és kottatár is bővítésre szorul. Szeretnénk néhány zenei irányú szaklapra előfizetni.

 

 

 

5. Kihelyezett tagozatok, telephelyeink

 

Székhely:                    Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola, 2740 Abony, Kálvin János utca 1.

 

Telephelyeink:            Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 2740 Abony, Kálvin János utca 11.

                                   Somogyi Imre Általános Iskola 2740 Abony, Szelei út 1.

                                   Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola, 2740 Abony, Báthory u.2.

 

6. Tanszakok, tanított tárgyak

 

1.      Billentyűs: zongora, korrepetíció

 1. 2.      Vonós: hegedű, gordonka, bőgő
 2. 3.      Akkordikus: gitár, ütő
 3. 4.      Fafúvós: fuvola, furulya, klarinét, szaxofon
 4. 5.      Rézfúvós: trombita, kürt, harsona, tenor-tuba
 5. 6.      Zeneismeret és vokális: szolfézs, zeneirodalom, zeneelmélet, zenetörténet,kórus, magánének

 

Iskolánkban a kamarazene és a zenekar tantárgyat minden tanszak felvállalhatja, így intézményünkben  minden zenetanárnak  lehetőséget biztosítunk a kamarazene és a zenekar oktatására.

 

 

 

 

 

7. Továbbképzések

 

A Tankerület nagymértékben hozzájárul a pedagógusok továbbképzéseihez, de szeretnénk, ha több szakmai továbbképzésre, pedagógus szakvizsgára és egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételére is biztosítanának még több pénzügyi fedezetet.

Az aktuális beiskolázási terv tartalmazza a továbbképzésben érintett pedagógusok névsorát.

 

8. Főbb feladataink

 

 • A szakmai munka zavartalan biztosítása.
 • A minőségbiztosítási feladatok megszervezése, folytatása, továbbfejlesztése                    (önértékelés, pedagógus minősítés).
 • Városi rendezvényeken való közreműködés.
 • Társművészetekkel való kapcsolattartás: kiállítások, irodalmi estek szervezése és rendezése igény szerint.
 • Partneriskolákkal együttműködés, amatőr színjátszás segítése.

 

 

 

 

 

 

9. Részletes programtervezet

 

Időpont

Program

Felelős

Augusztus

23.

Intézményvezetői kinevezés átvétele

Intézményvezető

Augusztus 24.

Intézményvezetői értekezlet TTF

Intézményvezető

Augusztus 29.

Tanévkezdő értekezlet

Munka alkalmassági vizsgálat

Tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás

Intézményvezető

Szeptember 06.

Cegléd, Pál Ferenc előadása

Intézményvezető

Szeptember 07.

POK Értekezlet

Intézményvezető

 

Szeptember 14.

Munkaértekezlet, munkaterv, tantárgyfelosztás elfogadása

 

Intézményvezető

Szeptember 21.

A magyar dráma napja – színházlátogatás szervezése

Intézményvezető

Szeptember 22.

 Családi Nap, Szolnok

Petrucz György

Szeptember 26.

MZMSZ tanévnyitó igazgatói értekezlete (Budapest)

Intézményvezető

Október 1.

Idősek Otthonában műsor

vonós tanszak

Október 1.

Zenei Világnap a Pingvines Óvodában

Petrucz György

Október 1.

Zenei Világnap

Intézményvezető

Október 1.

Huszár Lajos Zeneszerző Szakmai Nap, Tápiószentmárton

Intézményvezető

Október 5.

Pedagógusok Világnapja

Tanulmányi kirándulás

Intézményvezető

Október 5.

Jászberényi Zeneiskola 60. éves Dr. Duffek Mihály előadása

Intézményvezető

Október 6.

Aradi vértanúk emléknapja

Intézményvezető

Október 17.

Hegedűkurzus Ácsné Szily Éva Vezetésével

Sörös Éva

Október

Jandó Jenő  Zongora mesterkurzus

billentyűs tanszak

Október 28-31

 Országos Zathureczky Hegedűverseny,mesterkurzus

Sörös Éva

Október 23.

Ünnepi megemlékezés, nemzeti ünnep

Intézményvezető

 Október   vége -November eleje

Őszi szünet

Intézményvezető

November

Növendék hangversenyek

Intézményvezető

November

Szakmai nap, Suzuki -módszer

 Jászárokszállás

Sörös Éva

November

Levendula népdal csoporttal szereplés a Dalok Estjén

P.Tóth Erika

November

Fuvola Szakmai Nap, Cegléd

Petruczné Bozsó Klára

November

Őszi Iskolai Hangverseny

Igazgatóhelyettes

November 16-18.

XIV. Országos Klarinét verseny területi válogató

Petruczné Bozsó Klára

November 21.

Zongora, Szaxofon, Rézfúvós Szakmai Nap, Tiszafüred

tanszakvezetők

November 21-22

V. Országos Bihari János Hegedű-és Vonós Kamarazenei Fesztivál

Intézményvezető és a vonós tanszak

November 22-24

VII. Farkas Ferenc Zongoraverseny

billentyűs tanszak

November 26.

Zongora Szakmai Nap, Szolnok

Dóra Hajnalka

November 29.

Reneszánsz táncház, Mátyás év tiszteletére

P.Tóth Erika

November 30.

Gordonka Szakmai Nap, Szolnok

Sörös Éva

December 2.

Adventi hangverseny

Intézményvezető

December

Fuvola szakmai nap Szolnokon

Petruczné Bozsó Klára

 

December

Növendék hangversenyek

Szaktanárok

December 6.

Mikulás napi zenei vetélkedő

Búzás Dóra

December 6.

Mikulásnapi Rendezvény

Benedekné Török Annamária

December 10.

Idősek Karácsonya

Petrucz György

December 15.

Karácsonyi Hangverseny Gyulai Iskola

Szekeresné Berta Edit

December 19-20.

 X. Országos Hatvani Barokk Fesztivál

Szaktanárok

December vége

Január eleje

Téli szünet

 

 

 

Intézményvezető

Január

Növendék hangversenyek

Szaktanárok

Január

Gitár Szakmai Nap

Almai Fanni

Január

A Fúvószenekari Egyesület hagyományos Újévi Koncertje

Egyesület vezetése

Január 11.

Doni megemlékezés

Intézményvezető

Január 21.

Magyar Kultúra Napja megünneplése, Ünnepi hangverseny szervezése

Intézményvezető

Január 25.

II. Tarnay Alajos Zongoraverseny Jászberény

billentyűs tanszak

Február 1.

Félévi értekezlet – Tanítás nélküli munkanap, I. Félév zárása

Intézményvezető

Február

Évfolyam meghallgatások

Intézményvezető

Február

Műhelymunka elmélyítése minden tanszakon

 

Tanszakvezetők

Február

 Zongoraverseny Cegléd

Dóra Hajnalka

Február

Zeneirodalmi csoportok farsangi zenei játékos vetélkedője

P.Tóth Erika

Február 08-10.

XIV. Országos Klarinétverseny

Petruczné Bozsó Klára

Február 11-Március 09.

X. Országos Czidra László Furulyaverseny területi válogató

Petruczné Bozsó Klára

Február 12.

XV. Országos Zongoraverseny területi válogató

Dóra Hajnalka

Február 16.

POK II. Ütőhangszeres Verseny, Szolnok

Tőgyi Attila

Február 20.

Block Flöte Verseny, Tápiószentmárton

Benedekné Török Annamária

Február 24.

Testvér Hangverseny

Benedekné Török Annamária

Február

„B” tagozatos meghallgatás, osztály meghallgatások

Búzás Dóra, Benedekné Török Annamária

Február

Rézfúvós Szakmai Nap, Abony

Intézményvezető

Március

Tanszaki óralátogatások

 

Intézményvezető,

Igazgatóhelyettes

Március

Ellenőrzések

Intézményvezető, Igazgatóhelyettes

Március

Nyílt Napok a Zeneiskolában

Intézményvezető

Március

Hangszerbemutató megszervezése óvodások számára

P. Tóth Erika

Március

IV. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál

Intézményvezető

Március 6.

Fafúvós Verseny Mezőtúr

Petruczné Bozsó Klára

Március 8-9.

Nemzetközi Hegedű Fesztivál, Törökszentmiklós

Búzás Dóra

Március 8-10.

XIII. Országos Kürtverseny

Petrucz György

 

 

Március18-22.

Szakmai Hét, Tápiószentmárton

Intézményvezető

Március 22-23.

Országos Bartók Béla Hegedű- Duó Kamarazenei Verseny Vác

Búzás Dóra

Március

Kamarazenei versenyre való felkészülés

Szaktanárok

Március 29-31.

XV. Országos Zongoraverseny, Nyíregyháza

Dóra Hajnalka

Március

Gitár Szakmai Nap, Cegléd

Almai Fanni

Március

A Tehetség Napja hangverseny látogatás Szolnokon

P.Tóth Erika

Április

Növendék hangversenyek

 

Benedekné Török Annamária

Április 02.

Nemzetközi gyermeknap

DÖK vezető Búzás Dóra

Április

Kamarazenei Fesztivál és Verseny, Gyál

Petruczné Bozsó Klára

Április 03.

VI. Zongora Tanszaki Találkozó a nagykőrösi Weiner Leo Zeneiskola zongora tanszakával

 

Billentyűs tanszak

Április

Ácsné Szily Éva Vezetésével Hegedűkurzus

Sörös Éva

Április

Interaktív hangszerbemutató óvodásoknak, kisiskolásoknak

P.Tóth Erika

Április

KOTA „Országos Népzenei minősítő” Jászapáti

P.Tóth Erika

Április

Zenés színház

Igazgató

Április

Regionális Gitárverseny, Dabas

Tőgyi Attila

Április 11.

A magyar költészet napján való szereplés

Fafúvós tanszak

Április

Fafúvós szakmai nap

Petruczné Bozsó Klára

Április 13.

Rézfúvós Verseny,Tiszafüred

Petrucz György

Április

Tavaszi hangverseny

Benedekné Török Annamária

Április 16.

Kamarazenei Fesztivál és Verseny Cegléd

Benedekné Török Annamária

 

Április 17.

Szolnoki Regionális Kamarazenei Fesztivál

Igazgatóhelyettes

Április 18- 24.

Tavaszi szünet

Intézményvezető

Április

Hangszerbemutató megszervezése óvodások számára

P. Tóth Erika

Április

Magyar Zeneszerzők Műveire kiírt Országos Verseny

 

Tanszakvezetők

Április 26-28.

Országos Alba-Regia Kamarazenei Verseny, Székesfehérvár

vonós tanszak

Április

Regionális Rézfúvós Verseny, Göd

Petrucz György

Április

X. Országos Czidra László Furulyaverseny

Petruczné Bozsó Klára

Április

Ütőhangszeres Verseny, Göd

Tőgyi Attila

Május

Év végi vizsgákra való felkészülés

Tanszakvezetők

Május

 Háry –  vetélkedő , szolfézs 3. osztály

P.Tóth Erika

Május

Alapvizsgázók vetélkedője

P. Tóth Erika

Május

Tanulmányi kirándulás a tanszakkal: Gyereknap a Zeneakadémián 6-15 éveseknek

P. Tóth Erika

Május

Arany Páva Nagydíjas Gála Verseny

P.Tóth Erika

Május

Új növendékek felvételije

Intézményvezető

Május

Hatvan Országos Bach- Fesztivál

Intézményvezető

Május

Tanári hangverseny

Igazgató helyettes

Május

Beiratkozás a következő tanévre (régi növendékek)

Igazgató helyettes

Május 10.

DÖK nap

 

DÖK vezető Búzás Dóra

Május 15.

Gyulai iskola évzáró hangversenye

Szekeresné Berta Edit

Május 24.

Mezőtúri Zeneszerzői Pályázat

Igazgató helyettes

Június

Fellépés a Levendula-népdal csoporttal  a Szolnoki Népzenei Találkozón

P.Tóth Erika

Június 9-10

Pünkösdi Fúvószenekari Fesztivál

Egyesületi vezetés

Június

Tanszaki vizsgák és azok szakmai értékelése Vizsgalap-író verseny

Tanszakvezetők

Június

Komárom, Vonós és Kamarazenei Fesztivál

Sörös Éva

Június

Pedagógus nap megünneplése

Intézményvezető

Június 14.

Utolsó tanítási nap

-

Június 20.

Tanévzáró Ünnepély

Intézményvezető, Igazgató- helyettes

Június 27.

Tanévzáró értekezlet

Intézményvezető

Június

Zenei szaktábor

Intézményvezető

 

A tanszaki munkatervek megvalósulásáért, és ellenőrzéséért a tanszakvezetők a felelősök. Az egyes tanszakok munkatervei az iskolai munkaterv részét képezik, beintegrálódva az iskola egész éves programtervezetébe.

Mind a tanszaki, mind az iskolai munkaterv megvalósulásáért felelős az igazgató helyettes és az intézmény vezetője.

(A tanszakok munkatervei a mellékletben találhatók, 1. sz. melléklet.)

 

A tanév folyamán várhatóak még a város részéről felkérések az ünnepek, egyéb rendezvények színvonalasabbá tételéhez (pl.: közös előadások megteremtése a Bihari János AMI által pártfogolt Színkörrel).

 

 

10. Versenyek

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeit.

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumokba járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakgimnázium tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.

 

XIV. ORSZÁGOS KLARINÉTVERSENY

A verseny időpontja: 2019. február 8-10.

Rendező: Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039770

1145 Budapest, Columbus u. 11.

Telefon: 06-1-467-07-88, 06-1-467-07-86, fax: 06-1-467-07-90

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.szentistvanzene.hu

A verseny célja: A klarinét tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő.

Az országos döntő kétfordulós, a versenyző mindkét fordulóban szerepel.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A nevezés feltételei:

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat (ott) az adott szakon.

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 2006. június 1-jén, illetve után,,

 

I                     II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,

II                  III. korcsoport: 2002. június 1-je és 2004. május 31. között,

III               IV. korcsoport: 2002. május 31-én és előtt született tanulók.

 

Felső korhatár a verseny (döntő) utolsó napjáig be nem töltött 22 év.

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny anyaga: Kötelező mű és egy szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele).

A verseny követelményei:

A nevezéssel leadott műsorszámokon változtatni nem lehet.

A döntőn a versenyzőnek mindkét forduló teljes versenyanyagát el kell játszania.

Mindkét fordulóban a szabadon választott mű stílusban és karakterben eltérő legyen a kötelező műtől.

A műsoridőtbe kell tartani!

A versenyműsort a területi válogatón is kotta nélkül kell előadni.

A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskola biztosítja.

A bemutatott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

I. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező mű: H. Purcell: Duett

(Klarinétalbum II. Edition MUSIC-SOFT)

Egy szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 5 percben.

Második forduló:

Kötelező mű: Perényi: 11. etűd

(Perényi Éva: Klarinét-etűdök EMB Z. 14 300)

Egy szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 5 percben.

II. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező mű: W.A. Mozart: Larghetto (minden ismétléssel)

(Előadási darabok III. –Kuszing kiadás EMB Z. 7742)

Egy szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 6 percben.

Második forduló:

Kötelező mű: Perényi: 108. etűd

(Perényi Éva: Klarinét-etűdök EMB Z. 14 300)

Egy szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 6 percben.

III. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező mű: H.E.Klose: Fantázia

(Perényi: Repertoire /45. EMB Z. 14 406)

Egy szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 8 percben.

Második forduló:

Kötelező mű: Kovács Béla: Téma és variációk

(Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II/36. EMB Z. 13 291)

Egy szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 8 percben.

IV. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező mű: G. Donizetti: Concertino, I. tétel Andante sostenuto (A cadenzia a Peters kiadásból)

(Edition Peters Nr.8206), (Edition MUSIC-SOFT) 8 Egy szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 8 percben.

Második forduló:

Kötelező mű: Kovács Béla: Á la Gabucci

(Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II/89. EMB Z. 13 291)

Egy szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 8 percben.

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét, külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelező és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. Az elődöntőben és a döntőben előadott produkciók külön kerülnek értékelésre. Az elődöntőben és a döntőben kapott pontok száma összeadódik. Ennek alapján dönt a versenybizottság a helyezésekről.

Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmikai pontosság, hangszín, technikai biztonság, memória biztonság, a versenyző egyénisége.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés az országos döntőre:

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. december 14. péntek

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.szentistvanzene.hu honlapon történik. Ugyanitt olvashatók a döntővel kapcsolatos részletes 2018. december 1-jétől.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2018. november 16-tól 2018. november 27-ig.

A válogatók anyaga: A döntő első fordulójának kötelező és szabadon választott darabja. Az első forduló műsorát a döntőre nem lehet megváltoztatni.

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

OM azonosító: 027425

7624 Pécs Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium

OM azonosító: 200423

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039505

3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4. Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040081

4000 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11. Honlap: www.vikarzeneiskola.hu

Terület: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye. 9              Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040043

2040 Budaörs, Rózsa u. 17. Honlap: www.leopoldmozart.hu

Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye.

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 030724

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. Honlap: www.gyorikonzi.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye.

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu

Rendező: Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039706

1102 Budapest, Szt. László tér 34. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Terület: Budapest.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2018. október 26-ig.

A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező intézmény/szervezet honlapjáról letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2018. október 26-ig.

A nevezési határidőt be kell tartani!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola küld.

Értékelés a válogatókon: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján egymástól függetlenül értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön, legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelező és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmikai pontosság, hangszín, technikai biztonság, memóriai biztonság, a versenyző egyénisége. Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 58 fő.

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. december 14.

 

XIII. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY

A verseny időpontja: 2019. március 8-10.

Rendező: Baptista Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 201730

5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 3.

Telefon/fax: 06-59-520-591

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.bami.baptistaoktats.hu

A verseny célja: A kürt tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 10 A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő.

Az országos döntő kétfordulós, a versenyző mindkét fordulóban szerepel.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 2007. szeptember 1-jén, illetve után,

II                  II. korcsoport: 2005. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között,

III               III. korcsoport: 2003. szeptember 1-je és 2005. augusztus 31. között,

IV               IV. korcsoport: 2003. szeptember 31-én és előtt született tanulók.

 

A felső korhatár a döntő utolsó napjáig be nem töltött 22 év.

A nevezés feltételei:

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább egy évfolyam (előképző, vagy osztály) követelményét teljesítették kürt hangszeren.

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott mű.

A verseny követelményei:

Mindkét fordulóban a szabadon választott műnek korstílusában és karakterében eltérőnek kell lennie a kötelezően választható zeneműtől!

A versenyműsort minden fordulóban kotta nélkül kell előadni!

A műsoridő túllépése esetén a versenybizottságnak jogában áll az előadást leállítani.

A kötelezően választható és a szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

I. korcsoport:

Első forduló:

Kötelezően választható mű: P. I. Csajkovszkij: Régi francia dal

(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I/171)

vagy Bogár István: Friss

(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I/220).

Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 5 perc.

Második forduló:

Kötelezően választható mű: J. S. Bach: Air

(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I/152.)

vagy F. Schubert: Szerelmi bánat

(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola. I/127)

Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 5 perc.

II. korcsoport:

Első forduló:

Kötelezően választható mű: Purcell: Bouree

(Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I.)

vagy J. S. Bach: Menüett

(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola II/18.). 11 Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 6 perc.

Második forduló:

Kötelezően válaszható mű: Mező Imre: Tánc

(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola II/134.)

vagy L. van Beethoven: Romanze

(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola II/140.)

Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 6 perc.

III. korcsoport:

Első forduló:

Kötelezően válaszható mű: R. Wagner: Walther versenydala

(Szilágyi - Beleznay: Előadási darabok kürtre II.)

vagy G. F. Händel: Ária

(Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola II/169.)

Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 8 perc.

Második forduló:

Kötelezően válaszható mű: L. Mozart: Bourrée

(Szilágyi - Beleznay: Előadási darabok kürtre I.)

vagy Hasse: Két tánc

(Szilágyi - Beleznay: Előadási darabok kürtre I.)

Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 8 perc.

IV. korcsoport

Első forduló

Kötelezően válaszható mű: L. Cherubini: I. Szonáta

(Szilágyi- Beleznay: Előadási darabok kürtre II.)

vagy C. Saint-Saëns: Romance Op.36. (F-dúr)

Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 8 perc.

Második forduló:

Kötelezően válaszható mű: C. Saint-Saëns: Koncertdarab Op. 94. I. tétel

vagy W. A. Mozart: D dúr Kürtverseny KV 412. II. tétel

Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 8 perc.

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: előadásmód, hangképzés és intonáció, kottahűség.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés az országos döntőre:

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton az iskola e-mail címére (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) történik. A nevezési lap az iskola honlapján 2019. január 23-tól elérhető.

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. február 15.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2019. január 18-tól 2019. január 28-ig. 12 A válogatók anyaga: A döntő első fordulójának kötelezően és szabadon választott darabjai, ezen már a döntőben nem lehet változtatni.

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

OM azonosító: 027425

7624 Pécs Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium

OM azonosító: 200423

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 031231

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye.

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040006

2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Területe: Nógrád, Fejér, Pest megye.

Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039580

9022 Győr, Liszt Ferenc u. 6. Honlap: www.lisztzeneiskola.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye.

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu

Terület: Budapest.

Rendező: Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039669

1063 Budapest, Szív u. 19-21. Honlap: www.tothaladar.hu

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. január 4-ig.

A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező intézmény/szervezet honlapjáról 2018. december 14-étől letölthető. A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával a rendező és a kottajegyzékkel együtt a területi válogatót rendező iskola/előkészítő honlapján szereplő elérhetőségre kell eljuttatni elektronikus formában 2019. január 4-éig.

A nevezési határidőt be kell tartani!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola küld.

Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két utazó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján, egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: előadásmód, hangképzés és intonáció, kottahűség.

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal határozza meg.

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő. 13

 

XI. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY

A verseny időpontja: 2019. március 22-23.

Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040015

2600 Vác, Konstantin tér 8.

Telefon: 06-27-317-180

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.pikethy.net/zeneiskola

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő művészi-, alkotói-, előadói képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A hegedű tantárgy pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetségkutatás. "... a tanulók minél korábban kezdjék meg az együttes játékot ... " Bartók Béla – Mikrokozmosz előszava.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntő.

Az országos döntő egyfordulós.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A nevezés feltételei:

Az I. korcsoportba csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 2007. június 1-jén, illetve után,

II                  II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2007. május 31. között,

III               III. korcsoport: 1997. június 1-je és 2004. május 31. között született tanulók.

 

A verseny követelményei:

A versenyző a kötelező és a szabadon választott darabok bemutatási sorrendjét meghatározhatja.

A színpadra behangolt hangszerrel érkezzenek a szereplők.

Több szabadon választott mű esetén a művek különböző stílusúak és karakterűek legyenek.

A műsoridőt kötelező betartani.

A bemutatott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

A felkészüléshez bármely kiadású kotta használható.

A kotta használata megengedett.

A verseny anyaga: kötelezően és szabadon választott művek.

I. korcsoport:

Kötelező két duó Bartók Béla 44 hegedűduó sorozatából vagy egy duó Bartók Béla 44 hegedűduó sorozatából és egy magyar szerző duója vagy duói.

Szabadon választandó az előzőektől eltérő stílusú és karakterű duó vagy duók.

Műsoridő maximum 7 perc.

II. korcsoport: 14 Kötelező két duó Bartók Béla 44 hegedűduó sorozatából vagy egy duó Bartók Béla 44 hegedűduó sorozatából és egy magyar szerző duója vagy duói.

Szabadon választandó az előzőektől eltérő stílusú és karakterű duó vagy duók.

Műsoridő maximum 8 perc.

III. korcsoport:

Kötelező két duó Bartók Béla 44 hegedűduó sorozatából vagy egy duó Bartók Béla 44 hegedűduó sorozatából és egy magyar szerző duója vagy duói.

Szabadon választandó az előzőektől eltérő stílusú és karakterű duó vagy duók.

Műsoridő maximum 9 perc

A kiírásnak megfelelően rövid művek választása esetén háromnál több duó is előadható a műsoridő és a választható művek figyelembevételének betartásával. A versenyzők darabjainak kiválasztásakor a megfelelő tudásszint és a többféle karakter szempontjai érvényesüljenek.

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.

Értékelési szempontok: előadásmód, stílusismeret, technikai tudás.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés az országos döntőre:

Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról, www.pikethy.net/zeneiskola/ letölthető 2019. január 15-től, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2019. január 31-éig.

Az országos forduló nevezési határideje: 2019. január 31.

 

XV. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY

A verseny időpontja: 2019. március 29-31.

Rendező: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040081

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.

Telefon: 06-42-504-346, 504-347, 504-345, fax: 06-42-314-881

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.vikarzeneiskola.hu

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkorának megfelelő előadóművészi képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A zongora tantárgy pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetséggondozás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő.

Az országos döntő formája: egyfordulós.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A nevezés feltételei: 15 Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik eddigi tanulmányaik során zongora főtárgyból két évfolyam (osztály) követelményét sikeresen teljesítették.

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 2008. június 1-jén, illetve után,

II                  II. korcsoport: 2006. június 1-je és 2008. május 31. között,

III               III. korcsoport: 2003. június 1-je és 2006. május 31. között,

IV               IV. korcsoport: 1997. június 1-je és 2003. május 31. között született tanulók.

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek. (A területi válogató anyaga megegyezik az országos döntő anyagával.)

A verseny követelményei:

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni.

A műsoridőt be kell tartani!

A versenyző a kötelező és szabadon választott művek bemutatási sorrendjét szabadon meghatározhatja.

A kötelező és szabadon választott műveinek eredeti jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a rendező intézmény részére be kell mutatni.

I. korcsoport:

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel.

A Bach mű kiválasztását segítő albumok:

- J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach

- J. S. Bach: Kis prelúdiumok

 

Szabadon választott művek: Két vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból.

Műsoridő maximum 7 perc.

II. korcsoport:

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel.

A Bach mű kiválasztását segítő albumok:

- J. S. Bach: Kis prelúdiumok

- J. S. Bach: Kétszólamú invenciók

- J. S. Bach: Szvit tétel(ek)

 

Szabadon választott művek: Két vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból.

Műsoridő maximum 10 perc.

III. korcsoport:

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel.

A Bach mű kiválasztását segítő albumok:

- J. S. Bach: Kis prelúdiumok

- J. S. Bach: Kétszólamú invenciók

- J. S. Bach: Szvit tétel(ek)

 

Szabadon választott művek: Két vagy több különböző stílusú és karakterű mű barokk utáni stíluskorszakokból.

Műsoridő maximum 13 perc.

IV. korcsoport: 16 Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel.

A Bach mű kiválasztását segítő albumok:

- J. S. Bach: Háromszólamú invenciók

- J. S. Bach: Szvit tétel(ek)

- J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier

 

Szabadon választott művek: Egy vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból.

Műsoridő maximum 15 perc.

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést, valamint nagydíjat és különdíjakat adhat ki.

A nevezés az országos döntőre:

A nevezési lap az intézmény honlapjáról www.vikarzeneiskola.hu letölthető 2019. február 18-ától, melyet kitöltve a rendező intézmény nevére és címére kell eljuttatni.

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. február 25.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2019. február 8-ától 2019. február 16-áig.

A válogató anyaga: Az országos döntő műsora.

Követelmény: A területi válogatók anyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni.

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

OM azonosító: 027425

7624 Pécs Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium

OM azonosító: 200423

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039505

3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4. Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040081

4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11. Honlap: www.vikarzeneiskola.hu

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039985

2700 Cegléd, Kút u. 2. Honlap: www.erkel-cegled.sulinet.hu

Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye.

Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040155

8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Honlap: www.zenede.hu 17 Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye.

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu

Rendező: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti iskola

OM azonosító: 039755

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b. Honlap: www.13kerzeneiskola.hu

Terület: Budapest.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. január 15-éig.

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező intézmény/szervezet honlapjáról letölthető, melyet géppel kitöltve az intézmény nevére és címére kell eljuttatni.

A nevezési határidőt be kell tartani!

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola küld.

Értékelés a válogatókon: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

Értékelési szempontok: Stílusismeret, hangzásarányok, zenei megvalósítás, technikai felkészültség és előadói készségek.

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos fordulón résztvevő tanulók várható létszáma: 70 fő.

Az országos döntő jelentkezési határideje: 2019. február 25.

 

XIV. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY

A verseny időpontja: 2019. április 26-28.

Rendező: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039554

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.

Telefon/fax: 06-22-500-989

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.hermannzenesuli.hu

A verseny célja: Az alapfokú kamarazeneoktatás pedagógiai és előadói eredményének bemutatása. A társas muzsikálási igény fejlesztése.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: iskolai, területi válogatók, országos döntő.

Az országos döntő egyfordulós.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A résztvevők életkora: 1997. április 28-án és után született tanulók.

Nevezési feltételek:

- A versenyre csak azok a tanulók nevezhetők, akik hangszerükön legalább három évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (az egy vagy kettő hangszeres előképző osztály elvégzése egy évfolyamnak számítható be).

- A bizonyítványok másolatát a nevezési laphoz mellékelni kell.

- Egy tanuló legfeljebb 2 kamaracsoport tagjaként nevezhető.

- A kamaracsoportok létszám: 2-8 fő.

20

- A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zeneművészeti tanulmányokat folytat(ott).

- Azok a kamaracsoportok, akik az elmúlt három tanévben (2016/2017. tanévtől kezdve) az Emberi Erőforrások Minisztériuma által alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett versenyeken indultak, csak akkor nevezhetők, ha az intézmény a tanulót a korábbi versenytől eltérő műsorral, eltérő hangszeren, más kategóriában, illetve a kamaracsoportot a korábbi versenytől eltérő összeállításban nevezi.

- A korábbi versenyzésről, valamint a korábbi szakközépiskolai, illetve felsőfokú tanulmányokról a nevezési lapon nyilatkozni kell!

- Azonos hangszeres duók nem nevezhetők.

 

A verseny kategóriái:

A) Duó

B) Trió, kvartett

C) Kvintett, szextett, szeptett, oktett

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny anyaga:

Szabadon választott mű, vagy művek. Több mű bemutatása esetén legfeljebb három, különböző stílusú és különböző karakterű mű szerepelhet a műsorban, melyek között legyen magyar szerző műve is! (Az évfordulókra való tekintettel a versenybizottság ajánlja Sugár Rezső, vagy Szőny Erzsébet műveit.)

A válogató és a döntő teljes versenyanyagának megegyezőnek kell lennie.

A verseny követelményei:

A szólamkettőzés nem megengedett. A szólamkettőzés a versenyből történő kizárást vonja maga után.

A tiszta műsoridő maximum 10 perc.

A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék!

A műsoron belül szükség szerint egy versenyző több hangszeren is játszhat.

A verseny megkezdése előtt a versenyműsorok jogtiszta kottáit (a kiadott átiratok eredeti kottáit is) regisztrációkor be kell mutatni. Amennyiben kiadatlan átiratból-, kéziratból kívánnak művet előadni, akkor ehhez a szerző engedélyét is be kell szerezni, amit a regisztrációkor szintén be kell mutatni. Ez alól kivételt képeznek az elektronikus könyvtárakban elérhető eredeti szerzői kéziratok.

A döntőt rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre:

zongora, csembaló (2 manuálos), (415/440 Hz), spinét, sípos orgona (2 manuálos-pedálos), cimbalom, Adams marimba 1 db, Adams vibrafon 1 db, 1 pár timpani

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, értékelőlapon, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét előzetesen meghatározott szempontok alapján (hangzás – intonáció – összjáték - tempó – stílus – műsorválasztás – megjelenés).

Egy-egy versenyző csoport végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.

A verseny díjai: A versenybizottság a verseny minden kategóriájában I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

Nevezés az országos döntőre:

A döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.hermannzenesuli.hu letölthető 2019. március 04-től, melyet kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni elektronikus formában. 21 Az országos döntő nevezési határideje: 2019. március 19. kedd

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2019. március 2-tól 2019. március 13-ig.

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

OM azonosító: 027425

7624 Pécs, Radnics u.9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium

OM azonosító: 200423

6722 Szeged, Tisza L.krt.79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu

Területe: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 031231

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039505

3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4. Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.

Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040046

2013 Pomáz Templom tér 3. Honlap: www.twmi.hu

Területe: Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád, Pest megye.

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium

OM azonosító: 036734

9700 Szombathely, Paragvári út 77. Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu

Területe: Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém megye

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu

Rendező: Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039785

1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.

Területe: Budapest.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. február 14-éig.

A területi válogatókat szervező intézmények hangszerkínálata miatt az Oktatási Hivatal engedélyével a versenyzők átjelentkezhetnek más megye területi válogatójára.

A nevezés módja a területi válogatóra:

A nevezési lap a válogatót rendező iskola/szervezet honlapjáról letölthető, amit kitöltve a rendező iskola címére kell eljuttatni elektronikus formában 2019. február 14-ig.

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A nevezési határidőt be kell tartani!

Amennyiben a nevezési létszám nem éri el a 10 csoportot, abban az esetben az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonhatja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola küld.

Értékelés a válogatókon: 22  A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

Értékelési szempontok: hangzás – intonáció – összjáték - tempó – stílus – műsorválasztás – megjelenés.

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos döntőbe várhatóan 60 csoport juthat be.

 

X. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY

A verseny időpontja: 2019. április 12-14.

Rendező: Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039663

1052 Budapest, Vármegye u. 9.

Tel: 06-1-872-79-00 Fax: 06-1-872-79-29

E-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.szabezi.hu

A verseny célja: A furulya tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. A tanulók és tanárok szakmai fóruma. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: területi válogatók, országos döntő.

Az országos döntő egyfordulós.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A verseny kategóriái:

A) Szóló

B) Kamara

A nevezés feltételei:

Egy növendék mindkét kategóriába nevezhető (legfeljebb egy szóló és legfeljebb egy kamaracsoportos nevezéssel).

A verseny kategóriáiban azok a tanulók nevezhetők, akik zeneiskolai tanulmányaik során az adott hangszeren legalább egy évfolyam (osztály) követelményét sikeresen teljesítették (beleértve a zenei előképzőn választott hangszert, valamint a hangszeres előképző főtárgyat is).

A versenyen nem vehet részt szóló kategóriában az a tanuló, aki furulya (Blockflöte) tanszakon, művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy Szakgimnázium tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy korábban hallgatója volt.

Kamara kategóriában kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik az adott hangszeren korábban nem vettek részt sem középfokú, sem felsőfokú zenei képzésben, zenei tanulmányaikat jelenleg is alapfokon folytatják.

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 2008. szeptember 1-jén és után,

23

I                     II. korcsoport: 2006. szeptember 1-je és 2008. augusztus 31. között,

II                  III. korcsoport: 2003. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között,

III               IV. korcsoport: 2003. augusztus 31-én vagy korábban született növendékek.

 

Felső korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 22 év.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű(vek).

A verseny követelményei:

A versenyanyagot csak villás (barokk vagy reneszánsz) rendszerű hangszeren szabad játszani.

A játékidő maximuma a kötelező és szabadon választott művek játékidejét együtt tartalmazza.

A játékidőt be kell tartani! A játékidő lejártakor a zsűri leállíthatja a produkciót.

A művekben az ismétlések a játékidőn belül szabadon kezelhetők.

Vagy a kötelező, vagy a szabadon választott műve(ke)t kotta nélkül kell előadni. A nevezési lapon meg kell nevezni vagy jelölni a kotta nélkül előadott műve(ke)t.

A döntőre a szabadon választott művet/műveket meg kell változtatni.

A szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

I. korcsoport:

Kötelező mű: Kállay Gábor: Rondó

Szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 6 perc.

Döntő: A területi válogató kötelező műve és a területi válogatótól eltérő szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 6 perc.

II. korcsoport:

Kötelező mű: Lachegyi Imre: Jazzy

Szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 8 perc.

Döntő: A területi válogató kötelező műve és a területi válogatótól eltérő szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 8 perc.

III. korcsoport:

Kötelező mű: Kerek Gábor Közeledő: Jigger joker

Szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 10 perc.

Döntő: A területi válogató kötelező műve és a területi válogatótól eltérő szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 10 perc.

IV. korcsoport:

Kötelező mű: Bali János: La notte

Szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 10 perc.

Döntő: A területi válogató kötelező műve és a területi válogatótól eltérő szabadon választott mű(vek).

Játékidő maximum 10 perc.

A kötelező művek kottája letölthető a furulya.hu oldalról.

B) KAMARA KATEGÓRIA

Korcsoportok 24

I                     I. korcsoport: azok az együttesek, amelyekben valamennyi furulyás 2004. szeptember 1-jén, vagy utána született, valamint ha vannak más hangszeren játszó együttestagok, azok mindegyike 2003. szeptember 1-jén, vagy utána született.

II                  II. korcsoport: azok az együttesek, amelyekben van 2004. augusztus 31-én, vagy előtte született furulyás tanuló, illetve 2003. augusztus 31. előtt született egyéb hangszeres tanuló.

 

Felső korhatár (valamennyi együttestag számára) a verseny utolsó napjáig be nem töltött 22 év. Tanár nem léphet fel az együttes tagjaként.

A verseny követelményei:

A kamaracsoport 3-8 fő lehet.

Minden kamaracsoportban legalább 2 furulyás szerepeljen szólamkettőzés nélkül.

A játékidőt be kell tartani!

A verseny anyaga:

I. korcsoport:

A kamarazene produkciók műsorát két különböző karakterű darabból kell összeállítani, ajánlott különböző zenetörténeti korszakokból választani.

A játékidő maximum 8 perc.

II. korcsoport:

A kamarazene produkciók műsorát két különböző karakterű darabból kell összeállítani, ajánlott különböző zenetörténeti korszakokból választani.

A játékidő maximum 10 perc.

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők (versenyző kamaracsoport) teljesítményét. Egy-egy versenyző (versenyző kamaracsoport) végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.

Értékelési szempontok: muzikalitás, zenei gondolkodás, technika, intonáció, hangminőség, artikuláció, stílushűség, előadási megoldások.

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportban I., II., III. helyezést valamint különdíjakat adhat ki.

Nevezés az országos döntőre

A döntő nevezési és jelentkezési lapjai az iskola honlapjáról www.szabezi.hu letölthetők 2019. március 4-től, amit kitöltve elektronikus úton kell eljuttatni a rendező iskola e-mail címére This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2019. március 18-ig.

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. március 18. hétfő

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2019. február 11-től 2019. március 1-ig.

A válogatók verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű(vek). (Az országos döntőn másik szabadon választott művet/műveket kell előadni, mint ami területi válogatón elhangzott.)

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039554

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. Honlap: www.hermannzenesuli.hu

Terület: Baranya, Tolna, Fejér, Somogy, Zala megye.

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium

OM azonosító: 200423

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 25 Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039924

3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 031231

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 040006

2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Terület: Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest megye.

Művészeti Szakgimnázium és Gimnázium

9700 Szombathely, Paragvári út 77. Honlap: http://www.muveszetiszhely.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, megye.

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu

Rendező: Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

1122 Budapest, Maros u. 54/b.

Terület: Budapest.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. január 15-ig.

A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni lehetőleg e-mailen, esetleg faxon vagy postai úton 2019. január 15-éig.

A nevezési határidőt be kell tartani!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola küld.

Értékelés a válogatókon: A területi válogatón 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható összlétszáma: 70 fő

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. március 18.

 

 

 

XIII. ORSZÁGOS HARSONA- ÉS TUBAVERSENY

A verseny időpontja: 2018. november 16-18.

Rendező: Budapest XIV. Kerületi Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039770

1145 Budapest, Columbus u. 11.

Telefon: 1-467-07-88, 1-467-07-86, fax: 1-467-07-90

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.szentistvanzene.hu

A verseny célja: A harsona- és tuba tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.

Az országos forduló elődöntő-döntő formában kerül megrendezésre.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

HARSONAVERSENY

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam,

II                  II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. évfolyam,

III               III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15, és 4/16 évfolyam tanulója.

 

A versenykiírás szerint I. és II. korcsoportba sorolt érettségi utáni szakképzés tanulói (1/13, illetve 2/14) nevezhetnek magasabb korcsoportba is. 39 A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

A verseny követelményei:

A versenyen fordulónként egy-egy művet kotta nélkül kell előadni!

A szonáta-tételeket ismétlés nélkül kérjük!

A verseny II. és III. korcsoportjában lehet basszusharsonán is nevezni. A basszusharsonán játszók együtt versenyeznek a tenorharsonán játszó jelentkezőkkel, de más kötelező darabot játszanak. Minden egyéb tekintetben rájuk is az általános versenyszabályok érvényesek.

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

I. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező mű: Marcello g-moll szonáta 1. és 4. tétel (Peters)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

Döntő:

Kötelező mű: E. Paudert: Berühmte Aria (Rahter)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

II. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező mű: A. Vivaldi: a-moll szonáta, III-IV. tétel (Peters)

Basszusharsona: Corelli F-dúr szonáta 1, 2. tétel (Johan Doms Verlag)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

Döntő:

Kötelező mű: de la Nux: Solo de Concours (Leduc)

Basszusharsona: E. Sachse: F-dúr koncert, I. tétel (Zimmermann)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

III. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező mű: Loeillet: Asz-dúr szonáta 1, 3. tétel (Marc Reift)

Basszusharsona: Telemann: f-moll szonáta 1, 2. tétel (EMB)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

Döntő:

Kötelező mű: Defaye: Schumann stílusában (Leduc)

Basszusharsona: E. Bozza: Praeludium és allegro (Leduc)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

TUBAVERSENY

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam,

II                  II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. évfolyam,

III               III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15, és 4/16 évfolyam tanulója.

 

A versenykiírás szerint I. és II. korcsoportba sorolt érettségi utáni szakképzés tanulói (1/13, illetve 2/14) nevezhetnek magasabb korcsoportba is.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

A verseny követelményei: A versenyen fordulónként egy-egy művet kotta nélkül kell előadni! 40 A szonátákat ismétlés nélkül kérjük!

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

I. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező mű: Vivaldi: a-moll szonáta III-IV. (arr: Winston Morris; Shawnee Press)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

Döntő:

Kötelező mű: D. Haddad: Szvit, II-I. tétel (Shawnee Press/Templeton Publishing Co.)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

II. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező mű: G. F. Händel: F-dúr szonáta No. 6. I-II. (arr: Winston Morris; Shawnee Press)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

Döntő:

Kötelező mű: A. Lebedev: F-dúr tubaverseny („kis-Lebedev”) (Edition Musicus)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

III. korcsoport:

Elődöntő:

Kötelező mű: J. S. Bach: Esz-dúr fuvolaszonáta (No.2.) (Floyd Cooley, Tuba Classics)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

Döntő:

Kötelező mű: Alec Wilder: Suite No. 1. ("Effie") for Tuba and Piano (Wilder Music)

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc.

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.

Értékelési szempontok: zeneiség, muzikalitás, felkészültség /memória, technika, hangminőség, intonáció, ritmus, kottahűség.

A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról 2018. szeptember 17-étől letölthető. A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell elküldeni.

Az országos forduló nevezési határideje: 2018. október 12.

 

XIII. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY

A verseny időpontja: 2018. november 22-24.

Rendező: Weiner Leó Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium

OM azonostó: 035462

1112 Budapest, Neszmélyi út 30.

Tel/fax: 06-1-310-38-15

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.weinerleo.hu 41 A verseny célja: A kürt tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek bemutatkozási lehetősége országos szinten.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló (formája: kétfordulós).

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 9-10. évfolyam

II                  II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam,

III               III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam tanulói.

 

Korcsoportjuknál magasabb szinten álló növendékek – előzetes kérés alapján – saját korcsoportjuk helyett magasabb korcsoportba nevezhetnek.

A verseny követelményei:

A fordulókon belül játszott művek eltérő zenei korszakokból származzanak, karakterükben különbözőek legyenek.

A szabadon választott műveknél lehetőség szerint részesítsék előnyben magyar szerzők műveit.

Minden művet kotta nélkül kell játszani!

A műsoridő túllépése esetén a versenybizottságnak jogában áll az előadást leállítani.

A nevezési lap leadását követően a műsoron változtatni nem lehet.

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű.

I. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező mű: J. Loeillet: Szonáta, I-II. tétel - az első rész ismétléssel,

vagy F. Strauss: Nocturno op.7.

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc.

Második forduló:

Kötelező mű: W. A. Mozart: D-dúr kürtverseny KV 412. 2. tétel

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc.

II. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező mű: O. Franz: Dal szöveg nélkül Op. 2

vagy L. Cherubini: I. Szonáta

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc.

Második forduló:

Kötelező mű: C. Saint-Saëns: Koncertdarab Op. 94. I. tétel

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc.

III. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező mű: W. A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny Nr. 3. KV 447, I. tétel

vagy J.Haydn: Nr.2. Kürtverseny Hob:VIId:4 I. tétel

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 42 Második forduló:

Kötelező mű: Hidas Frigyes: Concerto per corno, III. tétel

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc.

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.

Értékelési szempontok: zeneiség-muzikalitás, felkészültség-memória-technika, hangképzés, szöveghűség.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.weinerleo.hu 2018. szeptember 17-étől letölthető. A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell elküldeni.

Az országos verseny nevezési határideje: 2018. október 15.

 

XIII. ORSZÁGOS TROMBITAVERSENY

A verseny időpontja: 2018. november 30 – december 1.

A rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium

OM azonosító: 035301

1065 Budapest, Nagymező u. 1.

Telefon: 06-1-321-75-14

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.konzi.hu

A verseny célja: A trombita tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.

Az országos forduló elődöntő-döntő formában kerül megrendezésre.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint a három éves szakképző 1/13. évfolyam tanulója.

II                  II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a három éves szakképző 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.) évfolyam,

III               III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a három éves szakképző 3/15. (két éves szakképzés esetén 2/14.) évfolyam tanulója.

 

A verseny anyaga: Kötelező, valamint kötelezően vagy szabadon választott művek.

A verseny követelménye:

Az első korcsoport döntőjében és a harmadik korcsoport elődöntőjében található kortárs darabok kivételével minden művet kotta nélkül kell előadni.

A versenyző kötelező, valamint kötelezően vagy szabadon választott műveinek eredeti, jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni. 43 I. korcsoport:

Elődöntő:

Egy kötelezően választható mű: F. Thomé: Fantaisie

vagy Ph. Gaubert: Cantabile et Scherzetto

vagy G. Parés: Fantaisie-Caprice

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben.

Döntő:

Egy kötelező mű: Dubrovay László: Walzer és Scherzo (AXA Pécs AXA/1009)

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben.

II. korcsoport:

Elődöntő:

Egy kötelezően választható mű: Ennio Porrino: Preludio Aria e Scherzo

vagy Gedicke: Koncertetűd

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben.

Döntő:

Egy kötelezően választható mű: T. Albinoni: C-dúr szonáta, I-II. tétel

(T. Dokshitzer átirata) (II. tétel ismétlés nélkül)

vagy T. Albinoni: g-moll concerto, I-II. tétel

(T. Dokshitzer átirata) (ismétlés nélkül)

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben.

III. korcsoport:

Elődöntő:

Egy kötelezően választható mű: Lendvay Kamilló: Két capriccio trombitára

vagy S. Friedman: Solus I. és III. tétel

A kortárs szólódarabokat c-trombitán kell előadni.

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben.

Döntő:

Egy kötelezően választható mű: O. Böhme: f-moll trombitaverseny, I. tétel

vagy W. Brandt: Esz-dúr trombitaverseny Nr. 2.

vagy T. Charlier: Solo de Concours

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben.

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.

Értékelési szempontok: technikai, ritmikai felkészültség, intonációs pontosság, és zenei kifejezőerő.

A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lapot a rendező iskola címére kell elküldeni.

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.konzi.hu letölthető 2018. szeptember 15-től.

Az országos forduló nevezési határideje: 2018. október 15.

 

XIII. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES VERSENY

Vrana József emlékére 44 A verseny időpontja: 2019. február 16-17.

A rendező: Miskolci Bartók Béla Zene-és Táncművészeti Szakgimnázium

OM azonosító: 029308

3530 Miskolc, Bartók tér 1.

Telefon: 06-46-412-871, 06-46-412-807

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: www.bartokmiskolc.hu

A verseny célja: Az ütő tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.

Az országos forduló kétfordulós formában kerül megrendezésre, minden résztvevő mindkét fordulóban játszik.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Korcsoportok:

I                     I. korcsoport: 9. évfolyam,

II                  II. korcsoport: 10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam,

III               III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.) évfolyam,

IV               IV. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. (két éves szakképzés esetén 2/14.) évfolyam tanulója.

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

A verseny követelménye: A dallamhangszeres darabokat kotta nélkül kell előadni!

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

I. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező művek:

- Kisdob: Saul Goodman: Modern Classic Solos for Snare Drum: Avanti.

- Dallamhangszer: Earl Hatch: Etude 1955.

- Set-up: James Campbell: Tork.

 

Szabadon választott mű ebben a fordulóban nincs.

Második forduló:

Kötelező mű ebben a fordulóban nincs.

Szabadon választott művek:

- Dallamhangszer: egy szabadon választott darab – szóló vagy zongorakísérettel.

- Egy szabadon választott szóló kisdob darab.

 

A forduló maximális időtartama 15 perc.

II. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező művek:

- Kisdob: Siegfried Fink: Toccata a Trommel Suite-ből.

45

- Vibrafon: Egy szabadon választott mű az Ian Finkel: Solos for the Vibrafon player kottából.

 

Szabadon választott művek:

- egy rudimental darab.

- Timpani: egy választott etűd vagy darab 5 percben.

 

Második forduló:

Kötelező mű

- Xilofon: Egy szabadon választott ragtime – szóló vagy zongorakísérettel a George Hamilton Green: Xilophone Solos vagy Harry Breuer’s: Mallet Solo Collection kottából.

 

Szabadon választott mű:

- Set – up: Egy választott előadási darab – Maximum 10 percben.

 

III. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező művek:

- Timpani: Franz Krüger: Orchesterstudien: 44. etűd.

- Dallamhangszer: David Friedmann: Vienna

 

Szabadon választott mű:

- Set-up: Egy választott előadási darab maximum 10 percben.

 

Második forduló:

Kötelező művek:

- Johann Sebastian Bach: bármely csellószvitjéből Allemande és Gigue tételek. - Kisdob: Werner Zühlke: 5 Konzertante Etüden: Walzer,Marsch,marsch. Szabadon választott mű: - Egy választott négyverős marimba darab zongorakísérettel vagy anélkül. maximum 8 percben. IV. korcsoport: Első forduló:Kötelező művek: - Timpani: John Beck: Sonata for Timpani: I.tétel. - Dallamhangszer: Egy szabadon választott Clair Omar Musser etűd. Szabadon választott mű: - Set-up: Egy választott mű maximum 10 percben. Második forduló: Kötelező művek: - Johann Sebastian Bach: Hat csellószvitjéből választható egy Preludium tétel. - Kisdob: James Campbell: Symphonic Dances – II.-I.tétel. Szabadon választott mű: - Egy választott négyverős marimba darab zongorakísérettel vagy anélkül.maximum 8 percben. Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.Értékelési szempontok: - kottahűség, technikai felkészültség, zenei megvalósítás, színpadi megjelenés 46 A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. Ezen kívül legjobb zongorakísérő illetve legjobb felkészítő tanár díjak is adhatóak. A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.bartokmiskolc.hu 2018. december 01-jétől letölthető. A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell elküldeni. A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 15 fő) esetén kerül megrendezésre. Az országos forduló nevezési határideje: 2019. január 10.                                                                                                    ………………………………………………………………………………………………….XV. ORSZÁGOS RICHTER JÁNOS KLARINÉTVERSENY ÉS VII. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY ………………………………………………………………………………………………….A verseny időpontja: 2019. március 22-24. A rendező: Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium OM azonosító: 030724 9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. Telefon/fax: 06-96-329-742 55 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Honlap: www.gyorikonzi.hu A verseny célja: A klarinét és szaxofon tantárgyak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. Új művek megismerése. A kiemelkedő teljesítmények bemutatása, tehetségkutatás. A verseny jellege: Gyakorlati verseny. A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. Az országos forduló formái: a klarinétverseny elődöntő-döntő formában kerül megrendezésre. A szaxofonverseny kétfordulós, minden résztvevő mindkét fordulóban játszik. Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. Az értékelés szempontjai: kottahűség, hangminőség, ritmus és intonáció, zenei kifejezés KLARINÉTVERSENY Korcsoportok: I. korcsoport: az előkészítő és a 9. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam,II. korcsoport: a 10-11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.) évfolyam, III. korcsoport: a 12-13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. (két éves szakképző esetén 2/14.) évfolyam növendékei. A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek. A verseny követelményei:Az elődöntő és a döntő szabadon választott műve stílusban térjen el a kötelező mű stílusától. A döntő szabadon választott műve nem lehet azonos az elődöntő művével.A műveket kotta nélkül kell előadni! Kérjük a műsoridő betartását! A műsoridő túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja. A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni. I. korcsoport: Elődöntő: Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül: H. Baermann (1784-1847): Adagio op. 23 für Klarinette und Klavier vagy F. Krommer: Esz-dúr klarinétverseny, op. 36. II. tétel vagy Jerome Naulais: Prise de Bec (IMD) Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 14 perc.Döntő: 56 Egy szabadon választott mű.Műsoridő maximum 8 perc. II. korcsoport: Elődöntő:Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül: C. Stamitz: Esz-dúr klarinétverseny (Darmstadt) III. tétel vagy G. Verdi-Kovács B.: Prelude vagy J. Ed. Barat: Piece en sol mineur (BC) Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum15 perc.Döntő: Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum 8 perc. III. korcsoport: Elődöntő:Egy kötelezően választható mű az alábbiak közül:E. Bozza: Fantasie Italienne (Leduc) vagy Ch-M. Widor: Introduction et Rondo vagy K. M. von Weber: Concertino Op.26 Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum16 perc.Döntő: Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum10 perc.

SZAXOFONVERSENY Korcsoportok: I. korcsoport: a 9-10. évfolyam tanulói, valamint a szakképző 1/13., 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.) évfolyam, II. korcsoport: a 11-13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. (két éves szakképzés esetén 2/14.) évfolyam tanulói. A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek. A verseny követelményei: A szabadon választott mű stílusa térjen el a kötelező mű stílusától.A kötelező művet kotta nélkül kell előadni! Kérjük a műsoridő betartását! A műsoridő túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja. A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni. I. korcsoport: Első forduló: Kötelezően választható mű: A. Chailleux: Andante et Allegro vagy A. Jolivet: Fantaisie Impromptu vagy P. Dukas: Alla Gitana Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum15 perc. 57 Második forduló: Egy szabadon választott mű.Műsoridő maximum 8 perc.II. korcsoport:Első forduló: Kötelezően választható mű: E. Bozza: Fantaisie Italienne vagy P. Bonneau: Suite  vagy J. Demersseman: Fantaisie sur un théme original Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum15 perc. Második forduló: Egy szabadon választott mű. Műsoridő maximum10 perc.Kiadók: EMB; Leduc; Boosey Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A nevezés módja: A nevezési lapot a rendező iskola címére kell elküldeni. A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.gyorikonzi.hu letölthető 2019. január 20-tól. A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni. Az országos forduló nevezési határideje: 2019. február 6.                                                                                                                         …………………………………………………………………………………………………..IX. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY                                                                                   Leo Brouwer kubai zeneszerző 80. születésnapjára A verseny időpontja: 2019. április 5-7. Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 040015 2600 Vác, Konstantin tér 8.Tel: 06- 27-317-180 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Honlap: www.pikethy.net A verseny célja: A szakgimnáziumi gitár tanszakos növendékek pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. A verseny jellege: Gyakorlati verseny. A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (kieséses rendszerű) Az országos forduló elődöntő–döntő formában kerül megrendezésre. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! 58 A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. Korcsoportok:I. korcsoport: 9. évfolyam, II. korcsoport: 10-11. évfolyam valamint a szakképző 1/13. évfolyam, III. korcsoport: 12-13. évfolyam valamint a szakképző 2/14. évfolyam tanulói. A verseny anyaga: kötelezően és szabadon választott művek. A verseny követelményei: Minden művet kotta nélkül kell játszani! A versenyző kötelezően és szabadon választott műveinek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni. I. korcsoport: Elődöntő: Kötelezően választható művek: 1. J. Dowland két tánca tetszőleges átiratban,2. L. Brouwer első 10 etűdjéből: két etűd, szabadon választva 3. Szabadon választott műsor A tiszta játékidő maximum 13 perc.Döntő: Kötelezően választható mű: 1. Egy vagy több tétel F. Tarrega műveiből 2. Szabadon választható XX-XXI. századi mű(vek) A tiszta játékidő maximum 13 perc. II. korcsoport: Elődöntő: Kötelezően választható művek: 1. L. Brouwer harmadik 10 etűdjéből: két etűd, szabadon választva 2. Szabadon választott mű(vek) különböző karakterben. A tiszta játékidő maximum 15 perc. Döntő: Kötelezően választható mű: 1. J. S. Bach két tetszőleges, ellentétes karakterű tánctétele2. F. Sor vagy M. Giuliani szabadon választott műve(i) 3. Szabadon választható XX-XXI. századi mű(vek) A tiszta játékidő maximum 15 perc. III. korcsoport: Elődöntő: Kötelezően választható művek: 1. L. Brouwer második 10 etűdjéből: két etűd, szabadon választva 2. F. Sor: Op. 14 Gran Solo, vagy egy szonátájának első tétele (Op. 15., 22., 25. ) 3. Szabadon választott mű(vek) A tiszta játékidő maximum 20 perc. Döntő: Kötelezően választható mű: 1. J.S. Bach egy kezdőtétele a következő művekből: BWV 995, 996, 998, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006a, 2. Szabadon választott művek a XVIII-XIX sz. mű(vek) 59 3. Szabadon választható XX-XXI. századi mű(vek) A tiszta játékidő maximum 20 perc. Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. Értékelési szempontok: előadásmód, stílusismeret, technikai tudás. A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat, valamint a magyar XX. századi, illetve kortárs zene előadásáért különdíjat adhat ki. A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pikethy.net 2019. február 1-jétől letölthető, majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére postai- és elektronikus úton kell eljuttatni 2019. február 15-ig. Az országos forduló nevezési határideje: 2019. február …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….XI. ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY ELEK TIHAMÉR EMLÉKÉRE ………………………………………………………………………………………………….A verseny időpontja: 2019. április 12-14.Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031231 4024 Debrecen, Vár u. 1. Telefon: 06-52-788-243 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. A verseny honlapja: http://fuvolaverseny.debrecenizenede.hu A verseny célja: A szakgimnáziumi fuvola oktatás pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. A verseny fordulói: javasolt az iskolai válogató, országos forduló. Az országos forduló elődöntő-döntő formában kerül megrendezésre. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. Korcsoportok: I. korcsoport: 9. évfolyam II. korcsoport: 10. évfolyam, valamint a három éves szakképzés 1/13. évfolyam, III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképzés 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.) évfolyamok,IV. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképzés 3/15. (két éves szakképzés esetén 2/14.) évfolyamok növendékei. A verseny anyaga: Elődöntőben egy kötelezően választható és egy kötelező mű, a döntőben egy kötelező vagy kötelezően választható és egy szabadon választott mű. A verseny követelményei A versenyműsort kotta nélkül kell előadni, de a döntő kötelező vagy kötelezően választható műveinél a kotta használata megengedett. A bemutatott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni. 60I. korcsoport Elődöntő: Kötelezően választható mű: Egy választott szonáta 1-2. tétele (ismétlések nélkül) P. B. Bellinzani: op. 3-as 7 szonátájából (EMB 12792 és EMB 13265) Kötelező mű: L. Boulanger: Nocturne (HL 50507610, Schirmer 48156, IMSLP) Döntő: Kötelező mű: Farkas F.: 33 battute per Angelica (Ascolta) Egy szabadon választott mű maximum 7 perc időtartamban.II. korcsoport Elődöntő: Kötelezően választható mű: Egy választott szonáta 1-2. tétele (ismétlések nélkül) M. Corrette op. 13-as 6 szonátájából (EMB 13690 és EMB 13691) Kötelező mű: A. Roussel: Pan op. 27/1 (Joueurs de flute) (Durand 1070205 vagy HN 1092, IMSLP) Döntő: Kötelező mű: Farkas F: Meditazione (Ascolta) Egy szabadon választott mű maximum 8 perc időtartamban.III. korcsoport Elődöntő: Kötelezően választható mű: Egy választott szonáta 1-2. tétele (ismétlések nélkül) C. Ph. E. Bach 6 szonátájából Wq 125-127, 129, 130, 134 (ZM 18000) Kötelező mű: L. Boulanger: D’un matin de printemps (Durand 1009501, IMSLP) Döntő: Kötelező mű: Pierre Csillag: Le carré d’ut 1-2 tétel. (Akkord)) vagy Gravillons (Z 13949) Egy szabadon választott mű maximum 9 perc időtartamban. IV. korcsoport Elődöntő:Kötelezően választható mű: Egy választott szólófantázia (ismétlésekkel) G. Ph. Telemann 12 szólófantáziájából (MR 2167)Kötelező mű: A. Jolivet: Fantaisie–Caprice (AL 21332) Döntő: Kötelező mű: Sári József: Novelette No. 8 (A 1223) vagy Epigraph (A 1223) vagy Notiz (Akkord) Egy szabadon választott mű maximum 10 perc időtartamban. Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. Az elődöntőben és a döntőben elhangzott mindkét produkciót külön pontozzák 0-10 pontig terjedően, a megszerezhető maximális pontszám minden fordulóban 60 pont. A döntőbe jutott versenyzőkről a pontszámok megoszlása alapján a zsűri dönt. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A nevezés módja: A nevezési lap a verseny honlapjáról (http://fuvolaverseny.debrecenizenede.hu) letölthető 2019. február 1-től. A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell elküldeni. Az országos forduló nevezési határideje: 2019. március 1.

 

Közös eseménynaptár (POK) készítése 2018/2019-es tanév:

 

Mezőtúr          Fafúvós Verseny                                           2019. március 06.

Mezőtúri Zeneszerzői Pályázat                      2019. május 24.

Moderntánc, balett, növendék koreográfusi verseny            2019. április 13-14.

Mezőtúri Művészeti Iskolás Táncverseny                             2019. április 27-28.

Jászberény      Zongoraverseny                                             2019. január 25.

Tiszafüred       Rézfúvós Verseny                                         2019. április 13.

Törökszentmiklós       Nemzetközi Hegedű Fesztivál 2019. március 08-09. (5000 Ft, 20 Euro)

Kunszentmárton Népdaléneklési Verseny

Tápiószentmárton       Blockflöte Verseny                            2019. február 20.

Március – Szakmai Hét – 2019. Március 18 – 22.

Március 18.     Műdaléneklési Verseny (Haydn téma)

Március 19.     Zenetörténet Verseny (Haydn téma)

Március 20.     Kistérségi Zongoraverseny (Haydn téma)

Március 21.     Képzőművészeti Verseny (beküldős)

Március 22.     Néptánc tanulás

Gyál                            Kamarazenei Fesztivál és Verseny                2019. április 2. – 3. hete

(2-8 fő a csoportok létszáma)

Cegléd            Országos Zongoraverseny – területi válogató 2019. február 12.

                        Kamarazenei Verseny – Pest Megyei is és POK Iskolái is 2019. április 16.

                       

Abony                        Országos Bihari János Hegedű Szóló, Cselló és Vonóskamara Verseny

2019. november 21-22.

Rézfúvós Kamaraverseny – Szóló Trombita, Rézfúvós Kamara

2019. február vége – március eleje

Kisújszállás     Országos Kürtverseny (országos döntő)       2019. március 8-10.

Szolnok           Kamarazenei Verseny                                    2019. április 17.

 

Tervezett Szakmai Napok

Szolnok           2018. november 26.    Zongora Szakmai Nap – Megyimóreczné Schmidt Ildikó

2018. november 30.    Gordonka Szakmai Nap – Agócs Márta

2018. november – 2019. január Gitár Szakmai Nap – Óváry Zoltán

Abony             2018. október 17.       Hegedű Szakmai Nap Ácsné Szily Éva

Téma: Az összevont 3-4-es hegedűiskoláról

2019. Február – március Rézfúvós Szakmai Nap

Cegléd            2018. november          Fuvola Szakmai Nap (Dratsay Ákos)

2019. március Gitár Szakmai Nap (Fodor Ferenc)

Tápiószentmárton 2018. október 1. Huszár Lajos Zeneszerző Szakmai Nap

Téma: A 20-21. század zenéje

Tiszafüred       2018. november 21. Kodály Szakgimnázium 3 tanára bemutató óra és hangverseny,

zongora, szaxofon, rézfúvós Szakmai Nap. 

Jászberény      2018. október 05. 17.30 Déryné Rendezvényház

A Zeneiskola 60 éves Dr. Duffek Mihály – előadása

 

Hangversenyek

2018. November 26.              Cegléd Növendékhangverseny

2018. december                      Mezőtúr – Tanszaki Hangversenyek

2019. január vége                   Szolnok Továbbtanulók Hangversenye

2018. december 04.                Adventi Növendékhangverseny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Adminisztrációs feladatok

 

Adminisztrációs feladat hárul egész tanévben az igazgatóra, az igazgató helyettesre és a tanárokra.

Főbb időszakok:         tanév eleje (szeptember)

                                   I. félév zárása (január)

                                   II. félév nyitása (február)

                                   tanév vége (június)

 

 

Tanárok adminisztrációs feladatai:

 • összesítő megírása
 • tandíjlap megírása,
 • törzslap kitöltése
 • naplók kitöltése, megnyitása
 • órarend készítése
 • ellenőrző könyvek kitöltése
 • bizonyítványok kitöltése
 • napló vezetése, naprakész állapotban stb.

 

Igazgató-helyettes adminisztrációs feladatai:

 • tantárgyfelosztás megírása
 • naplók megnyitása és zárása
 • órarend összesítés
 • terem- és órabeosztás
 • törzslapok összegzése
 • statisztika stb.

 

Igazgató adminisztrációs feladatai:

tantárgyfelosztás elkészítése (kötelező óraszám, belső helyettesítés, órakedvezmények)

 • tandíjlapok összesítése, aláírása
 • bizonyítványok, naplók, törzslapok, ellenőrzése és aláírása.

 

12. Látogatási terv

 

A minőségi munka fejlesztése és az állandó kontroll érdekében nagyon fontos a rendszeres óralátogatás mind az igazgató, igazgatóhelyettes és a tanszakvezetők részéről.

 

Szeptember:

Tanszakvezetők: figyelemmel kísérik az órarendek kialakulását, valamint segítik az új kollégák beilleszkedését.

 

Október:

Igazgató-helyettes:     a tanszakvezetők munkáját segíti

 

November:

Igazgató:                    vonós tanszakon tanító kollégák óráinak látogatása

Igazgató-helyettes:     zongora tanszakon tanító kollégák óráinak látogatása

Tanszakvezetők:         a tanszakukon tanító kollégák óráinak látogatása

 

December:

Félévi hangversenyek látogatása.

 

Január:

Félévi hangversenyek látogatása.

Tanszakvezetők:         II. félév elindítása, új növendékek, kimaradó növendék, illetve

                                   növendékcsere figyelemmel kísérése.

 

 

 

Február:

Igazgató helyettes:     Egyeztetés a tanszakvezetőkkel a II. félév indításakor bekövetkezett változásokról

 

Március:

Igazgató:                    szolfézs tanszakon tanító kollégák óráinak látogatása

Igazgató-helyettes:     rézfúvós tanszakon tanító kollégák óráinak látogatása

Tanszakvezetők:         a tanszakukon tanító kollégák óráinak látogatása.

 

Április:

Igazgató:                    fafúvós tanszakon tanító kollégák óráinak látogatása

Igazgató-helyettes:     kamarazenei csoportok és zenekari órák látogatása

Tanszakvezetők:         a tanszakukon tanító kollégák óráinak látogatása.

 

Május:

Év végi hangversenyek látogatása.

 

Június:

Év végi vizsgákon való részvétel.

 

 

 

Abony, 2018. október 09.

 

 

 

Bakosné Kocsi Judit

Intézményvezető

sk.