Alapítványunk

Az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány 1991-ben alakult a következő célokkal: Abony zenei életének támogatása, tárgyi feltételeinek biztosítása. Ennek keretében:

- zenei együttesek támogatása,

- hangversenyek, zenei előadások szervezése,

- vendégegyüttesek fogadása,

- rossz anyagi körülmények között elő gyermekek zenei tanulmányainak segítése, támogatása.

 

Az alapítvány székhelye közös a nagy múltú Bihari János Zeneiskolával. 1991 óta az alapítvány segíti, szerves egységet alkot a zeneiskola oktató, nevelő munkájával. Mára már elképzelhetetlen az iskola működése az alapítvány támogatása nélkül. A romló gazdasági helyzetben egyre több zeneiskolai tanulót támogat az alapítvány. Felvállalja a rossz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű zeneiskolai tanulók térítési és tandíjfizetését.

 

Az alapítvány nem csak a hátrányos helyzetű zeneiskolai tanulókat, növendékeket támogatja, hanem egyik fő célja a tehetséggondozás és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók segítése.

 

Az alapítvány éves munkatervében megjelenő állandó programok:

- Magyar Kultúra Napja megünneplése,

- különböző évfordulók megünneplése,

- vendégegyüttesek fogadása,

- hangszerbemutatók szervezése,

- zenekari fesztiválok szervezése,

- zenés teadélutánok,

- zenés színházi esték,

- zenés nyári esték,

- Zenei Világnap megünneplése

- Adventi és Karácsonyi hangversenyek szervezése,

- zeneművészeti szakközépiskolába felvett tanulóink jutalmazása,

- kistérségi, megyei, országos zenei versenyeken résztvevő tanulóink támogatása,

- Diákönkormányzat napja,

- zenei kirándulások,

- Hangversenyek és színházi előadások látogatásának megszervezése,

- színházi előadások szervezése és támogatása.

 

Az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány hosszú évek óta támogatja Abony város kulturális, illetve zenei életét. Városunkban az amatőr színjátszás 160 éves múltra tekint vissza. Az alapítvány az elmúlt évtizedekben így kapcsolódott be a zenés színház és a gyerekszínházi produkciók támogatásába.

 

Az alapítvány így karolta fel a sok tehetséges fiatalt foglalkoztató Bihari Gyerekszínház tevékenységét is. Ez a főleg általános iskolásokból alakult gyerekszínjátszó csoport néhány éve kimagasló színházi produkciókat hoz létre Abony városában. Ez év februárjában került sor Charles Dickens, Lionel Bart: Twist Oliver c. musicaljének bemutatójára is, tisztelegve Charles Dickens születésének 200. évfordulójára. A produkció ötször lett Abonyban bemutatva, és körülbelül 2000 ember látta. A siker óriási volt, tehát a további gyerekszínházi produkciókat feltétlenül várja Abony város színházat, zenét, kultúrát kedvelő közönsége. Az elmúlt évtizedben több gyerekszínházi produkció került bemutatásra a városban (János vitéz, Háry János, Pinokkió, Dzsungel könyve, stb.). Ezt a hagyományt és főleg ezt az igényt mind a szereplők, mind a közönség részéről szeretnénk tovább folytatni az elkövetkezendő időkben.

Az apítvány legfőbb célkitűzése az, hogy a felnövekvő ifjúság testi, lelki, szellemi igényeit úgy alakítsa ki, hogy felnőtt korában is fogékony legyen a nagybetűs kultúra befogadására. A gyerekekben ki kell alakítani azt az igényt, hogy az iskolai kötelező tananyag megismerésén túl szabadidejükben más kulturális tevékenységekkel is tudjanak foglalkozni. Erre a kulturális igény kialakítására való törekvéssel régóta foglalkozik, illetve fő hangsúlyt fektet alapítványunk. Az alapítvány több mint két évtizede a kultúra terjesztésének a szolgálatában áll. Évről évre bővül az a kínálati paletta, amellyel felhívja az alapítvány saját tevékenységeire a figyelmet. Ennek a kulturális tevékenység bővítésének az egyik legnépszerűbb produktuma a Bihari Gyermekszínház létrejötte Abonyban. Az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány által támogatott gyerekszínháznak a népszerűsége óriási településünkön.

Az elmúlt években bemutatott zenés, táncos színházi produkciók bemutatásával a gyerekszínházi csoport rangot vívott ki magának, és egyúttal egy igényt alakított ki, hogy működése töretlen legyen. Az utóbbi két évben a gyerekszínházban játszó gyermekek közül többüket beválogatták gyerekszereplőnek a szomszédos megyeközpont, Szolnok színházába is, a szolnoki Szigligeti Színházba. Legalább 4-5 darabban szerepelhettek a legtehetségesebb, legrátermettebb gyermekeink. A fiatalok közül többen tanulnak zenei- és drámatagozatos középiskolákban tovább. A felvételiken kiváló eredményeket értek el az érintett diákok.

Az elmúlt néhány évben a gyerekszínház olyan produkciókat mutatott be Abony városában és több alkalommal Abony környékén is, hogy az előadások élményeit a mai napig emlegetik.