Iskolánk története

 

 

A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola,

 

 mint az ország első falusi zeneiskolája 2012-ben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját.

A zeneiskola 1952-től nagymértékben hozzájárul Abony város kultúrájának gondozásához, a közösségi művelődéshez, a város kulturális színvonalának emeléséhez, helyi és országos közművelődési, tanulmányi, zeneművészeti versenyeken elért kiemelkedő teljesítményével.

 

A zeneiskolából az elmúlt 60 évben közel 200 zenetanár, énektanár, hangszeres művész került ki. Az ország minden tájára, országhatárainkon túlra vitték az abonyi Bihari János Zeneiskola hírét.

A következőkben egy kis ízelítőt szeretnénk nyújtani iskolánk történetéből, életéből és az elmúlt évek eredményeiből.

 

A Bihari János  Alapfokú Művészeti Iskolának meghatározó szerepe volt és van Abony város művészeti-szellemi életében.

Az abonyi Bihari János Zeneiskola 1952-ben az ország első falusi zeneiskolájaként nyitotta meg a kapuját a tanulni vágyók előtt.

Az alapító igazgató Szabó Sándor volt, később ő terjesztette ki egész Pest megyére az állami zeneoktatást. Az abonyi zeneiskola alapította hajdanán a váci, szentendrei, érdi, nagykátai, albertirsai, monori, pilisvörösvári, zsámbéki, tápiószentmártoni, pilisszentiváni, tápióbicskei, tápiógyörgyei zeneiskolákat, és még több mint 15 kis iskolát, melyek nagy része mára szintén önálló zeneiskola lett.

 

 

Az intézmény sikeres volt és ma is sikeres szakmailag, megyei és országos versenyeken az elsők között végeztek és végeznek az abonyi zeneiskolások. Az iskola számos növendéke művészdiplomát szerzett, és ma is jó hírét viszik az iskolánknak itthon, és külföldön egyaránt.

 

Legkiválóbb művészeink nevének felsorolása a teljesség igénye nélkül:

 

Kiss Sándor                           klarinétművész

Sárközi József                        ütőművész

Ecseki Anikó                          hegedűművész

Vajda Eliza                             hegedűművész

Pivon Gabriella                        fuvolaművész

Szabó Rozália                        fuvolaművész

Varga Fruzsina                       fuvolaművész

Skultéti Andrea                       fuvolaművész

Kovács Melinda                      fuvolaművész

Szabó Gabriella                      fuvolaművész

Tarkó Tamás                           trombitaművész

Flammer Vera                         kürtművész

Flammer István                       kürtművész

Gulyka Péter                          kürtművész

 

 

Se szeri se száma azoknak, akik zenetanári- vagy énektanári diplomát szereztek iskolánk volt növendékei közül, és jelenleg is az alapfokú zeneoktatásban tanítanak itthon Abonyban, vagy az egész ország területén.

            Különösen fontosnak értékeljük, hogy volt növendékeink visszatértek iskolájukba tanítani régen, és még napjainkban is így van ez. Fontos a kötődés, a gyökerek ismerete, a hagyományok tisztelete.

            Zeneiskolánk szinte minden évben, - így a jelen tanévben is - beiskoláz tanulókat zeneművészeti szakközépiskolákba.

Jelenleg több volt növendékünk tanul pl. Budapesten, Kecskeméten, Szegeden zeneművészeti szakközépiskolákban és zeneművészeti főiskolákon, illetve a Zeneakadémián.

 

            Iskolánkban fúvós és vonós zenekarok működnek, melyek szintén nagy múltra tekintenek vissza. 1954-ben már létezett egy kis létszámú fúvószenekar. Az 50-es évek végétől megalakult a vonószenekar is. A zeneiskola tanulói létszáma az 1980-as évek elejétől fúvós irányba tolódott, ez magával hozta a fúvós zenekar megerősödését. A vonószenekar a helyi zenei általános iskola kórusával együtt szép sikert aratott csehszlovákiai vendégszereplésükön, ez a közös munka a mai napig tart.

            Együtteseink a hazai sikerek mellett közel 20 országban jártak, 13 nemzetközi versenyt nyertek meg, és külföldi díjakat szereztek:

Rostock (NDK)                                 1980. Nagydíj

Hammelburg (NSZK)                          1986. I. díj

Neerpelt (Belgium)                            1987. I. díj

Valencia (Spanyolország)                  1988. I. díj

Kerkrade (Hollandia)                         1989. II. és III. díj

La Havre (Franciaország)                   1990. Nívódíj

Aalen (Németország)                        1991. Fesztivál

Dimone (Izrael)                                 1992. Hangversenykörút

Riva del Garda (Olaszország)            1995. I. díj

Chamble (Franciaország)                   1990. Fesztivál

Réty (Románia)                                 2000. Fesztivál

Ufhausen (Németország)                   2001. Fesztivál

 

Több nagy nemzetközi rendezvény bonyolódott az abonyi zeneiskolában.

 

A Bihari János  Alapfokú Művészeti Iskola feladata az alapfokú művészetoktatás, a zeneművészet oktatása. A művészetoktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást.
A nevelőtestület a hangszeres tudás elsajátítása mellett a gyermek teljes körű fejlesztésére és olyan közeg megteremtésére törekszik, amelyben a zene szeretete természetes, hozzájárulva ezzel a harmonikus, érzelem gazdag személyiség kialakulásához.
Az intézmény mindennapjait meghatározó elvek, módszerek és az itt oktató pedagógusok elkötelezettsége biztosítja a hatékony ízlés- és emberformáló tevékenységet, a művészetek szeretete által boldogabbá váló generáció felnevelését.


A Zeneiskola, mint alapfokú művészetoktatási intézmény sajátos helyet foglal el a közoktatás rendszerében.

Hitvallásunk a művészeti nevelésről:

A művészeti nevelés alapvető minden gyermek fejlődésében. Ez a képzés azért fontos a fejlődő gyermek nevelésében, mivel a művészet és a művészeti nevelés elsődleges értékei egybeesnek alapvető értékeinkkel.
Az alapfokú művészeti iskola egyike azoknak a nevelési színtereknek, ahol a nevelés hatékonyságának függvényében értékek jönnek létre. Mivel a művészeti oktatásnak képességfejlesztő és értékközvetítő, speciális szakirányú tehetséggondozó és személyiségfejlesztő hatása van, ennek megfelelően egy művészeti tárgyakat oktató iskola profilja nem lehet egyoldalú tárháza egyetlen irányzatnak sem. Nevelési céljaink az egyéni és a közösségi nevelés útján teljesedhetnek ki.
A művészetoktatás célja, hogy legyen kiegészítője a közoktatásnak, fejlessze az alapműveltségre építve az egyén képességeit, tehetségét, amely végezetül teljesedjen ki a közösségi formákon belül.

Ezek a képességek a következők:

 • aktivitás,
 • együttműködés
 • kreativitás
 • belső koncentráció (figyelem, munkamorál, kitartás),
 • minőség felismerése,
 • szereplési készség.

Mind olyan képességekre gyakorol fejlesztő hatást, amelyre az embernek a hétköznapi életben és munkájában egyaránt szüksége van.
Ezeket a célokat pedagógusaink az alapfokú művészeti oktatás tantervein keresztül képesek teljesíteni úgy, hogy a tehetséges fiatalokat egy-egy területen magasabb művészeti szintre juttassák.

Ezeken belül kiemelt szempontok:

 • művészeti készség fejlesztése,
 • az elméleti oktatás fontos szerepe, nyitás a technikai fejlődés irányába,
 • tehetséggondozás,
 • nemzeti kultúra, népi hagyományok ápolása, megőrzése,
 • hátrányos helyzetűek differenciáltabb fejlesztése.


A művészeti nevelés jelentősége az európai integráció miatt is megnőtt, hiszen az EU-hoz való csatlakozás feltételezte a közös európai kulturális szintet az oktatásban, módszerekben, tantervekben, pedagógiai ismeretekben egyaránt. Ennek következtében a művészeti iskola továbbképzési programjában is jelentős szerepet kap az új személyiség és képességfejlesztő pedagógiai módszerek megismerése. Kiemelt célként fogalmazódik meg a differenciált művészeti képességfejlesztés, ezen belül is a tehetséggondozás.

Tapasztalatok szerint minden gyermekben szunnyad valamilyen fajtája a tehetségnek. Kérdés, hogy ezt környezete és mi, pedagógusok észre vesszük-e időben, és biztosítani tudjuk-e fejlődésüket. Tanáraink felelőssége ebben igen nagy.

A művészeti iskola feladata, hogy megadjon ehhez minden szakmai hátteret, gondoskodjon az utánpótlásról, különböző módszerekkel és technikákkal keresse meg a tehetségeket, nekik színes képzési lehetőséggel biztosítsa a választást, az átjárhatóságot egyes szakok között, tágítsa látókörüket, adjon élményt.

 

Abonyban közel két évtizede rendezünk a Fúvószenekari Egyesülettel Pünkösd tájékán Fúvószenekari Fesztivált, melyre az ország minden tájáról érkeznek résztvevők. Zenekaraink (fúvós, vonós) rendszeresen utaznak külföldre, versenyekre, fesztiválokra (Németország, Franciaország, Erdély, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, stb.)
A Fúvószenekar havi rendszerességgel szerepel a régiónkban, növendékeink nyáron zenei táborokban vesznek részt (balatonszárszói zenei tábor, ütős tábor).


Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai:


Minden évben megismétlődnek az aktuális időpontokban:

 • Növendék hangversenyek,
 • Zenei Világnap, október 1.
 • Adventi hangverseny,
 • Karácsonyi hangverseny,
 • Újévi Koncert (Fúvószenekar)
 • Magyar Kultúra Napja
 • Bihari évforduló
 • Alapítványi Bál
 • Fúvószenekari Fesztivál
 • Tanári hangverseny
 • Nyári Zenés Esték
 • Amatőr Színjátszás zenekari kísérete

Városunkban, Abonyban és a környékbeli településeken kulturális eseményeken, kiállítások megnyitóin rendszeresen veszünk részt, élőzenei produkciókkal színesítjük a különböző rendezvények programját, hangversenyeket szervezünk.
Iskolánk a város társadalmi életének, nemzeti és helyi ünnepeknek, kulturális egészségügyi- és sport rendezvényeknek állandó résztvevője. Az intézmény tanulói, tanárai, kamaracsoportjai, zenekarai a társadalmi rendezvények aktív szereplői.

1992

40 éves jubileumi ünnepség – nemzetközi konferencia keretében 7 ország képviselői vettek részt.

1994

XI. IGEB Konferencia (Fúvószene Kutatók Világtársasága)

1995

IV. Európai Ifjúsági Fesztivál Az abonyi zeneiskola egyik helyszíne volt az országos rendezvénynek.

1997

Zeneiskolai Zenekarok III. Országos Fesztiválja – a falusi zeneoktatás 45. éves évfordulójára

2000

Millenniumi Regionális Találkozó – volt tagiskolák találkozója és közös hangversenye

2001

Kodály Zoltán: Háry János daljátékának bemutatója

2002

Jubileumi Évforduló – 50 éves az abonyi Bihari János Zeneiskola

2003

Kacsoh Pongrácz: János Vitéz c. daljátékának bemutatója

2004

Bihari János születésének 240. évfordulója

2007

Szirmai: Mágnás Miska c. operettjének bemutatása

2008

Kálmán Imre: Obsitos c. operettjének bemutatása

2008

Aug. 20. Városi ünnepség esti programja, Dal- Nóta és Operettgála

2009

Nóti Károly: Nyitott ablak zenés bohózat bemutatása

2009

Jakobi Viktor: Leányvásár

2010

Camoletti: Leszállás Párizsban bemutatása

2010

Bencsik István: Kölcsönlakás bemutatása

2010

Erkel-est (Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója)

2010

Kálmán Imre: Csárdáskirálynő bemutatása

2011

Collodi: Pinokkió bemutatása

2012

 Szilágyi László - Zerkovitz Béla: Csókos asszony, Dés László –Geszti Péter : A dzsungel könyve musical bemutatása , A Bihari János AMI 60. évfordulójának rendezvénye

2013

Charles Dickens:Twist Olivér

2014

 

 Rideg Sándor: Indul a bakterház bemutatása, Bródy János- Szörényi Levente: István a király című rockopera bemutatása, I. Bihari János Hegedű- és Kamarazenei Fesztivál, Aladdin bemutatása 

 

2015

 

Andrew Lloyd Webber: Jézus Krisztus Szupersztár bemutatása, II. Országos Bihari János Hegedű- és Kamarazenei Fesztivál

2016

I. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál,  III. Országos Bihari János Hegedű- és Kamarazenei Fesztivál

2017

II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál, VI. Országos Bihari János Hegedű- és Kamarazenei Fesztivál


Az intézmény jövőképe, ennek érdekében végzett tevékenységek, erőfeszítések:

Intézményünk életében jelentős esemény volt, hogy 2012-ben lebontásra került a régi zeneiskola épülete. Helyére felépült a Kultúra Háza, mely szerves egységet alkot az új zeneiskola épületével.2013-ban megvalósulhatott az a régi álmunk, hogy szép új korszerű épületbe költözhettünk. Ezáltal ma már megfelelünk a kor igényeinek és így vonzóvá tesszük a XXI. században mindazokat a zenei neveléstől független tárgyi feltételeket is, amely a mai kor emberének elengedhetetlen feltétele.

 

Szeretnénk, és akarjuk folytatni azt az évtizedek óta megkezdett szakmai munkát, melyet 1952-ben elkezdtünk. Még magasabb színvonalon biztosítsuk Abonyban a zenei nevelést, melynek egyik meghatározó pillére a teljes szakos ellátottság biztosítása. A minőségi munka, a minőségi zeneoktatás kérdése a legfontosabb ügy számunkra, a színvonal állandó emelése, a zenekultúra terjesztése. Méltó legyen működésünk ahhoz a tényhez, hogy Abonyban alakult meg az ország első falusi zeneiskolája 1952-ben, és innen terjedt el egész Pest megyében az állami zeneoktatás. Büszkén vállaljuk múltunkat, eredményeinket, és bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló szép sikereket érünk el.

Eredményeink:

2002/2003. tanév        Kürt                1 különdíj                           (Kisújszállás)

2004/2005. tanév        hegedű            döntőbe jutott 1 növendék     (Szombathely)

2005/2006. tanév        fuvola  III. hely (1 növendék)                         (Kaposvár)

                                mélyréz         III. hely (1 növendék)              (Kiskunfélegyháza)

2006/2007. tanév        kürt               1 különdíj                              (Kisújszállás)

 

2005/2006. tanév        zongora          I. helyezett                           (Cegléd)

                                Kamarazene    Nívódíj                                 (Cegléd)

                                Fuvola             III. díj (1 növendék)               (Cegléd)

2006/2007. tanév        fuvola             I. díj (1 fő)                             (Cegléd)

                                                     II. díj (1 fő)                             (Cegléd)

                                                    Különdíj (1 fő)                        (Cegléd)

                                Szolfézs                      Arany Diploma         (Budapest)

 

2009/2010. tanév

 

 

 

 

Esemény, verseny, rendezvény

Helyezés, eredmény

Tanuló neve

Tanár neve

 

 

 

 

I. Pest Megyei Rézfúvós Kamarazenei Verseny Veresegyház

II. helyezés

Bálint István, Mező László, Kovács Márk, Tóth István

dr. Gajdos István József

I. Pest Megyei Rézfúvós Kamarazenei Verseny Veresegyház

III. helyezés

Varga Bálint, Urbán Dávid, Flammer Boglárka, Tóth István

dr. Gajdos István József

X. Országos Zeneiskolai Kürtverseny Kisújszállás

II. helyezés

Dózsa László Péter

Csáki Kálmán

X. Országos Zeneiskolai Kürtverseny Kisújszállás

Különdíj

Polónyi Levente

Csáki Kálmán

V. Regionális Gitárverseny, Balassagyarmat

Emléklap

Pintér Zoltán

Melczer Zoltán

I. Nagykőrösi Gitáros Találkozó

Kiemelt nívódíj

Pintér Zoltán

Melczer Zoltán

I. Nagykőrösi Gitáros Találkozó

Nívódíj

Angyal Martin

Olgyay Gábor

I. Nagykőrösi Gitáros Találkozó

dicséret

Nagy Bendegúz

Olgyay Gábor

I. Pest Megyei Dallam - ütőhangszeres Szólóverseny Göd

Emléklap

Szekeres Renátó

Ugró Béla

II. Országos Hangjegykártya verseny, Esztergom

IV. helyezés

Dózsa László Péter

P.Tóth Erika

II. Országos Hangjegykártya verseny, Esztergom

VIII. helyezés

Kun Orsolya

P.Tóth Erika

Szekeres Béla Trombita Emlékverseny, Bp.

I. helyezés

Petrucz Piroska

Petrucz György

V. Pest Megyei Fuvolaverseny, Szentendre

II. helyezés

Petrezselyem Eszter Zsófia

Tatár Csilla

 

2010/2011. tanév

 

 

 

 

Esemény, verseny, rendezvény

Helyezés, eredmény

Tanuló neve

Tanár neve

 

 

 

 

Erkel Ferenc élete és munkássága vetélkedő Budakeszi

Emléklap

Tajti Katinka, Csizmadia Szimonetta, Hegedűs Fanni, Bartúcz Kristóf, Szuda Gergő, Petrezselyem Eszter Zsófia, Murvai Noémi, Módos Nikolett Éva, Virág Szabolcs, Bevíz Rozália Rebeka, Szabó Vivien, Nagy Borbála, Herédi Emma

Bakosné Kocsi Judit és P. Tóth Erika

XIII. Országos Koncz János Hegedűverseny területi válogató Szentendre

Emléklap

Török Anna Borbála

Búzás Dóra

V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

Dicséret

Tajti Katinka, Balogh Mihály, Tarkó Anett

Bodor Tibor

V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

Dicséret

Petrucz Piroska, Petrucz Pál

Petrucz György

V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

Nívódíj

Urbán Boglárka, Dózsa László Péter, Vincze Tibor István, Urbán Dávid, Koncsik Tibor Gábor, Jónás Péter, Barati Bendegúz

dr. Gajdos István József

V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

Kiemelt nívódíj

S.Tóth Izabella, Török Anna Borbála

Kovács Erika, Búzás Dóra

V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

Kiemelt nívódíj

Szabó Benedek, Major Márk, Kormos Máté, Földi Attila

Petruczné Bozsó Klára

V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

Kiemelt nívódíj

Brezvai Anna, Petrezselyem Eszter Zsófia, S.Tóth Izabella

Tatár Csilla, Kovács Erika

Nógrád és Pest Megyei Művészeti Iskolák VI. Gitárversenye Dunakeszi

Emléklap

Szeghő Katalin

Melczer Zoltán

VI. Pest Megyei Fuvolaverseny Szentendre

I. helyezés

Petrezselyem Eszter Zsófia

Tatár Csilla

VI. Pest Megyei Fuvolaverseny Szentendre

Emléklap

Brezvai Anna

Tatár Csilla

II. Nemzetközi Hegedű Fesztivál Törökszentmiklós

Ezüst minősítés

Török Anna Borbála, Bognár Szonja

Búzás Dóra

III. Országos Hangjegykártya Verseny Esztergom

Arany minősítés 8. hely

Kormos Máté

P.Tóth Erika

III. Országos Hangjegykártya Verseny Esztergom

Ezüst minősítés

Dózsa László Péter, Módos Nikolett Éva, Urbán Dávid, Koncsik Tibor Gábor,

P.Tóth Erika

II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny

II. helyezés

Koncsik Tibor Gábor

dr. Gajdos István József

II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny

III. helyezés

Urbán Dávid

dr. Gajdos István József

II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny

I. helyezés

Polónyi Richárd

Csáki Kálmán

II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny

III. helyezés

Polónyi Levente

Csáki Kálmán

II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny

I. helyezés

Barati Bendegúz

Benedek Gyula

II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny

II. helyezés

Urbán Boglárka

dr. Gajdos István József

Pest Megyei Klarinétverseny, Monor

Emléklap

Szabó Benedek, Szaniszló Eszter Anna

Petruczné Bozsó Klára

 

A 2011/2012 tanév aktuális eredményeiről a teljesség igénye nélkül néhány kiemelkedő teljesítményről szólnék. Szeptember végén két csapattal vettünk részt Dunakeszin a Liszt- emlékév alkalmából a Hungaroton Zenei Vetélkedőn, ahol mindkét csapatunk előkelő helyezést ért el.

A 2011/2012-es tanévben dr. Gajdos István József növendéke, Urbán Dávid bejutott   Zalaegerszegre, az Országos Trombitaverseny döntőjébe. 2011. december 04-én a hatvani Országos Kamarazene Fesztiválon Búzás Dóra hegedűs növendéke, Bognár Szonja maximális pontszámmal első díjat nyert. 2011. december 16-án iskolánk Kortárs Zenei Vetélkedőt rendezett, melynek játékvezetője Varga Károly volt. A napokban Pomázon az Országos Fuvolaverseny területi válogatóján vettünk részt, és bízunk benne, hogy Petrezselyem Eszter Zsófia bekerül az országos döntőbe.

A 2012-2013-as tanév eredményei:

 

 

 

 

III. Pest Megyei Rézfúvós Versenyen I

III. helyezés

 

Barati Bendegúz

Benedek Gyula

Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál szóló kategória

II.hely

Bognár Szonja

Búzás Dóra

Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál szóló kategória

különdíj

Török Anna Borbála

Búzás Dóra

Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál

nívódíj,

Petrucz Pál

Petrucz György           

Pest Megyei Kamarazenei Fesztiválon

nívódíj

Petrucz Piroska

Petrucz György

Hatvani Országos Barokk zenei Fesztivál és Verseny 

I. díj

Koncsik- Treczker Tibor Gábor

Dr. Gajdos István József

III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

nívódíj

Koncsik- Treczker Tibor Gábor

Dr. Gajdos István József

Hatvani Országos Barokk zenei Fesztivál

I. díj

Vincze Tibor István

Dr. Gajdos István József

III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

nívódíj

Vincze Tibor István

Dr. Gajdos István József

Hatvani Országos Barokk zenei Fesztivál és Verseny

I. díj

Urbán Boglárka

Dr. Gajdos István József

III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

nívódíj

 

Urbán Boglárka

Dr. Gajdos István József

III. Pest megyei  Rézfúvós Versenyen

I. helyezés

Varga Blanka

Dr. Gajdos István József

III. Pest megyei  Rézfúvós Versenyen

I. helyezés

Nagy Domonkos

Dr. Gajdos István József

III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny

Kiemelt Nívódíj

S.Tóth Izabella

Kovács Erika

XI. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen Kisújszálláson

I. helyezés

Dózsa László Péter

Csáki Kálmán

III. Pest Megyei Göd Rézfúvós Versenyen

I. helyezés

Dózsa László Péter

Csáki Kálmán

XI. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen Kisújszálláson

III. helyezés

Polónyi Levente

Csáki Kálmán

III. Pest Megyei Göd Rézfúvós Versenyen

III. helyezés

Polónyi Levente

Csáki Kálmán

XI. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen Kisújszálláson

II. helyezés

Polónyi Richard

Csáki Kálmán

 

 

A 2013/2014-es tanév eredményei:

 

 

 

Sörös Éva

Fekete Fanni

Dél- Pest Megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen  Dicséret

Sörös Éva

Tóth Rita

Dél- Pest Megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen   Dicséret

Sörös Éva

Virág Dóra

Dél- Pest Megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen  Dicséret

Petrucz György

Petrucz Pál

Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj

Petrucz György

Petrucz Piroska

Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj

Petrucz György

Kelemen Ferenc Tamás

Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj

Petrucz György

Rácz Zsolt Alex

Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj

Nagypálné Dienes Erika

Módos Dávid

Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj

Búzás Dóra

Bognár Szonja

XIV. Országos Koncz János Hegedűverseny döntőjében jutalomban részesült, a Dél Pest Megyei  Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj, és  az I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire Kiírt Országos versenyen elért I. Díj,

Fazekas-Tatár Csilla

Urbán Bianka

Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen  Kiemelt Nívódíj

Fazekas-Tatár Csilla

Muhi  Angelika Réka

Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és  Versenyen két kamaracsoporttal elért Kiemelt Nívódíj

Csáki Kálmán

Kengyel Máté

Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj

Dr. Gajdos István József

Urbán Boglárka

Demecseri  III. Országos Rézfúvós Fesztiválon  Ezüst Minősítéséért és az I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Versenyen elért I. Díj.

Dr. Gajdos István József

Vincze Tibor Gábor

 I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Versenyen elért I. Díj.

Dr. Gajdos István József

Koncsik Treczker Tibor

Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon kapott Ezüst Minősítés és az I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Versenyen elért I. Díj.

Dr. Gajdos István József

Varga Blanka

Demecseri, III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért kiemelt arany minősítés,

Kovács Erika

S. Tóth Izabella

Ferenczy György Országos Zongoraversenyen kapott Dicséretért, a IV. Nemzetközi Zongorafesztiválon elért Ezüst Minősítés, a Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és versenyen két kamaracsoporttal elért Kiemelt Nívódíj

Benedek Gyula

Barati Bendegúz

A Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért Arany Minősítés

Benedek Gyula

Seres Ármin Zénó

A Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért Ezüst Minősítés

Benedek Gyula

Rimóczi Martin

A Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért Ezüst Minősítés

 

A 2014/2015-ös tanév eredményei:

 

I.Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál

2014. október 21.

 

SZÓLÓ KATEGÓRIA

 

I. Korcsoport:  Sánta Luca                  Felkészítő tanár: Búzás Dóra                                              Ezüst

 

II. Korcsoport  Bognár Szonja                        Felkészítő tanár: Búzás Dóra                                   Arany

          Bevíz Fruzsina                 Felkészítő tanár: Szekeresné Berta Edit                          Ezüst

 

III. Korcsoport:Török Anna Borbála            Felkészítő tanár: Búzás Dóra                                       Ezüst

 

KAMARA KATEGÓRIA

 

I. Korcsoport:

Bevíz Fruzsina, Csucsulya Anita, Fekete Fanni                                           Dicséret

Felkészítő tanár: Szekeresné Berta Edit, Sörös Éva

Fekete Fanni, Tóth Rita, Virág Dóra                                                            Dicséret

Felkészítő tanár: Sörös Éva

Szabó Lídia Borbála, Tóth Lili                                                                     Nívó díj

Felkészítő tanár: Búzás Dóra, Polyákné Györe Éva

Bognár Szonja, Török Anna Borbála, S. Tóth Izabella                                Kiemelt Nívó

Felkészítő tanár: Búzás Dóra, Dóra Hajnalka

 

VI. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál

December 11-12.

 

Bognár Szonja- hegedű                     II. helyezett

Felkészítő tanár: Búzás Dóra

Zongorán kísért: Dóra Hajnalka

 

Bihari Kvartett:

Koncsik Treczker Tibor Gábor- trombita

Urbán Bianka és Barati Bendegúz - tenorkürt

Felkészítő tanár: Dr. Gajdos István József

VII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny

2014. november 28. Cegléd

 

I.korcsoport: Kiemelt Nívó díj: Bognár Szonja, Török Anna Borbála- hegedű és S. Tóth Izabella-zongora

Felkészítő tanár: Búzás Dóra, Dóra Hajnalka

Nívó Díj: Dénes Veronika- furulya és Mucsi Roland- gitár

Felkészítő tanár: Benedekné Török Annamária, Nagypálné Dienes Erika

 

Dicséret Díj: Bevíz Fruzsina, Csucsulya Anita- hegedű és Fekete Fanni- gordonka

Felkészítő tanár: Szekeresné Berta Edit, Sörös Éva

II. korcsoport: Kiemelt Nívó Díj: Vincze Tibor István, Koncsik Trecker Tibor Gábor-trombita és Urbán Boglárka- tenorkürt

Felkészítő tanár:Dr. Gajdos István József

III. korcsoport: Kiemelt Nívó Díj: Benke Márta, Kiss Alexandra és Petruczné Bozsó Klára- klarinét

Felkészítő tanár:Petruczné Bozsó Klára

 

Nívó Díj: Varga Noémi, Bognár Szonja, Török Anna Borbála,

Seres Lujza Panna, Abonyi Kata, Kovács Ildikó Réka- hegedű

Felkészítő tanár:Búzás Dóra

 

Dicséret Díj: Rácz Zsolt Alex, Gulyás Petra, Kelemen Ferenc Tamás,

Petrucz György- trombita

Felkészítő tanár:Petrucz György

2015/2016. tanév

 

Növendék Felkészítő tanár  
Török Anna Borbála Búzás Dóra II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Szóló kategória: Ezüst minősítés Kamara Kategória: Arany minősítés,                                                        VIII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny: Kiemelt Nívó díj,                                                             VII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál Arany minősítés,                                                                     II. Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Verseny: Kamara Kategória I. díj.                                                              XIII. Országos Alba Regia Kamarazene Versenyen való részvételéért, VIII. Beliczai Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazenei Versenyen ezüst és arany minősítés
Varga Noémi Búzás Dóra II. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória Arany minősítés
Seres Lujza Panna Búzás Dóra II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória Arany minősítés                              VIII. Beliczai Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazenei Versenyen kapott ezüst minősítés
Abonyi Kata Búzás Dóra II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Arany minősítés                             VIII. Beliczai Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazenei Verseny: Ezüst minősítés
Kovács Ildikó Réka Búzás Dóra VIII. Beliczai Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazenei Versenyen: Ezüst minősítés 
Sánta Luca Búzás Dóra II. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál: Arany minősítés
Bognár Szonja Búzás Dóra II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Szóló kategória: Arany minősítés Kamara kategória: Arany minősítés                                                         VIII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny Kiemelt Nívó díj,                                                          VII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál: II. helyezés, Kamara kategória Arany minősítés,           II.Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Verseny: Kamara Kategória I. díj.                                                               VIII. Beliczai Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazenei Verseny: Ezüst és Arany minősítés
Bevíz Fruzsina Szekeresné Berta Edit II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Szóló és Kamara kategória: Bronz minősítés
Csucsulya Anita Szekeresné Berta Edit II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória:Bronz minősítés 
Fekete Fanni Sörös Éva II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Bronz minősítés
Virág Dóra Sörös Éva II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Bronz minősítés
S. Tóth Izabella Dóra Hajnalka  VIII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny Kiemelt Nívó díj                                                              II. Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Verseny: Kamara Kategória I. díj.,                                                          VII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál: Kamara kategória: Arany,                                           VIII. Beliczai Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazenei Verseny: Arany minősítéséért
Szabados Brigitta Fazekas-Tatár Csilla VIII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny: Nívó díj 
Ördög Panna Anikó Fazekas-Tatár Csilla VIII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny: Nívó díj 
Benedek Gyula Nagypálné Dienes Erika VII. Pest Megyei Kamarazenei  Verseny: Nívó díj
Csibrány Máté Nagypálné Dienes Erika VII. Pest Megyei Kamarazenei  Verseny: Nívó díj
Koncsik- Trecker Tibor Gábor Dr. Gajdos István József II. Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Verseny: III. díj  Szolnoki Rézfúvós Verseny: Arany minősítés                  I. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Verseny: Ezüst és  Kiemelt Arany minősítés
Nagy Domonkos Dr. Gajdos István József II. Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Verseny: III. díj Szolnoki Rézfúvós Verseny: Ezüst                                 I. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: Ezüst minősítés
Urbán Boglárka Dr. Gajdos István József II. Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Verseny: III. díj  I. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: Ezüst és  Kiemelt Arany minősítés
Petrucz Piroska Petrucz György Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny : Nívó díj                                                                                I. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: Ezüst minősítés
Petrucz Júlia Petrucz György Szolnoki Rézfúvós Verseny: Ezüst minősítés               VII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny : Nívó díj                                                                       I. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: Ezüst
Gulyás Petra Dr. Gajdos István József II. Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Verseny: III. díj Szolnoki Rézfúvós Verseny: Arany minősítés                   I. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: Ezüst minősítés
Kelemen Ferenc Tamás Petrucz György Szolnoki Rézfúvós Verseny: Arany Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny : Nívó díj I.          Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: Ezüst minősítés
Kengyel Levente Benedek Gyula I. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: Ezüst minősítés                                                  Szolnoki Rézfúvós Verseny: Ezüst minősítés
Flammer Csenge Benedek Gyula I. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: Ezüst minősítés                                                  Szolnoki Rézfúvós Verseny: Arany minősítés
Bevíz Márk Csáki Kálmán Szolnoki Rézfúvós Verseny: Ezüst minősítés    
Kengyel Kristóf Csáki Kálmán Szolnoki Rézfúvós Verseny: Ezüst minősítés 
Ballók Luca Búzás Dóra II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Szóló kategória: Ezüst minősítés 
Bíró Nóra Szekeresné Berta Edit II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Szóló kategória: Bronz miősítés
Polyák Laura Petra Szekeresné Berta Edit II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamra kategória: Bronz miősítés
Nagy Ádám Dóra Hajnalka II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamra kategória: Arany minősítés
Kertész Mátyás Dóra Hajnalka II. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Bronz minősítés
Szekeres Renátó Ugró Béla II. Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Verseny:  III. díj

 

2016/2017-es tanév

 

 

Diák neve   Felkészítő               tanár  
Török Anna Borbála Búzás Dóra III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál  Kamara Kategória: Kiemelt Nívó díj                                                      VIII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál II. hely,                                                                                        IX. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA, Szentendre  -II. hely                                                                                                   IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
-
I. hely
Duka Csenge Búzás Dóra I. Országos Hatvani Zeneiskolai BACH Fesztivál
I. korcsoport  -Aranyminősítés
Seres Lujza Panna Búzás Dóra IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely                                                                                      III. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál
III. korcsoport
Kiemelt Nívó díj

Abonyi Kata Búzás Dóra III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória:III. korcsoport - Kiemelt Nívó díj  
Kovács Ildikó Réka Búzás Dóra III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: III. korcsoport - Kiemelt Nívó díj  
Sánta Luca Búzás Dóra III. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Szóló kategória II. korcsoport Arany minősítés, Kamara Kategória -Nívó díj                                                                     IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely                                                                  

Habony Virág Búzás Dóra IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely                                                                                         III. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória -Nívó díj
Kovács Petra Alexandra Búzás Dóra IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely                                                                                                                                                            III. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória -Nívó díj
Bevíz Fruzsina Szekeresné Berta Edit III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Szóló kategória: Bronz minősítés                                                        Kamara kategória: Dicséret díj
Bíró Nóra Szekeresné Berta Edit III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Dicséret díj
Rácz Olga Erzsébet Szekeresné Berta Edit III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Dicséret díj
Fekete Fanni Sörös Éva III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Dicséret díj
Virág Dóra Sörös Éva III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Dicséret díj
Török Anna   Sörös Éva III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Dicséret díj
S. Tóth Izabella Dóra Hajnalka  VIII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál: Kamara kategória: II. hely                                                                       III. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál III. korcsoport
-
Kiemelt Nívó díj                                                                          IX. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA,Szentendre
-II. hely                                                                                     
IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
-I. hely                                                                                     
IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
-Dicséret díj
Volter Zoé Dóra Hajnalka I. Tarnay Alajos Zongoraverseny, Jászberény  II. korcsoport -II hely
Tóth Lili Polyákné Györe Éva IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely                                                                                      III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória: Nívó díj                                                                   
 Urbán Bianka   Fazekas-Tatár Csilla IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny III. hely,                          Bárdos Lajos Fafúvós Verseny, Mezőtúr    - III. díj
Abonyi Zsanna Fazekas-Tatár Csilla IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny III. hely,                          Bárdos Lajos Fafúvós Verseny, Mezőtúr    - I. díj
Kovács Panna Borbála  Fazekas-Tatár Csilla IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny II. hely,                            Bárdos Lajos Fafúvós Verseny, Mezőtúr  -I. díj
Csizmadia Réka Fazekas-Tatár Csilla  IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny   -III. hely                              IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
-II. hely                                                                              Bárdos Lajos Fafúvós Verseny, Mezőtúr
- III. díj
Kali Anna Lilla Kugyelka Orsolya Bárdos Lajos Fafúvós Verseny, Mezőtúr
- III. díj
Molnár Luca Kugyelka Orsolya Bárdos Lajos Fafúvós Verseny, Mezőtúr
 -III. díj
Benedek Gyula Farkasné Hoppál Beatrix II. Dabasi Klasszikus Gitárverseny
II. korcsoport -II. hely
Csibrány Máté Nagypálné Dienes Erika II. Dabasi Klasszikus Gitárverseny
III. korcsoport -III. hely
Koncsik- Trecker Tibor Gábor Dr. Gajdos István József XX. Regionális Rézfúvósverseny, Tiszafüred
VI. korcsoportban
I. hely,                                                                                   I.„In Medias Brass”
Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Verseny, Szentendre

– Különdíj
 
IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely
II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny -Arany minősítés

Nagy Domonkos Dr. Gajdos István József  „In Medias Brass”
Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Verseny, Szentendre
Különdíj                                                                                IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely                                                                                       
II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny -Arany minősítés
Urbán Boglárka Dr. Gajdos István József  „In Medias Brass”
Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Verseny, Szentendre
Különdíj,                                                                               IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely,                                                                                     
II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny -Arany minősítés
Vincze Réka Dr. Gajdos István József XX. Regionális Rézfúvósverseny, Tiszafüred
I. korcsoport
III. hely,                                                                                    V. Pest Megyei Rézfúvós Verseny Göd
I. Korcsoport:
-III. hely

Petrucz Piroska Petrucz György II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: -Bronz minősítés
Petrucz Júlia Petrucz György XX. Regionális Rézfúvósverseny, Tiszafüred
II. korcsoportban
-II. hely,
V. Pest Megyei Rézfúvós Verseny Göd
II. Korcsoport
-III. hely,                                                                                   II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: -Bronz minősítés
Gulyás Petra Dr. Gajdos István József XX. Regionális Rézfúvósverseny, Tiszafüred
III. korcsoportban
II. hely,                                                                                     „In Medias Brass”
Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Verseny, Szentendre

– Különdíj,                                                                               
IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely,                                                                                    
V. Pest Megyei Rézfúvós Verseny Göd
III. Korcsoport

-II. hely ,                                                                                  
II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: -Arany minősítésKelemen Ferenc Tamás Petrucz György XX. Regionális Rézfúvósverseny, Tiszafüred
II. korcsoport
III. hely,                                                                                    II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál: -Bronz minősítés
Détár Ferenc Petruczné Bozsó Klára Bárdos Lajos Fafúvós Verseny, Mezőtúr  I. díj
Berkes Boglárkla, Nagy Lili, Tóth Emese Kata, Juhász Fanni Petruczné Bozsó Klára IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
Emléklap

Bevíz Márk Csáki Kálmán II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny- Bronz minősítés
Kengyel Kristóf Csáki Kálmán II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny- Bronz minősítés
Szabó Sándor Bálint Csáki Kálmán II. Abonyi Regionális Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny- Bronz minősítés
Ballók Luca Búzás Dóra III. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál Kamara kategória:                                                                                  I. korcsoport Nívó díj                                                                                               IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
I. hely

Csiszár Anita Benedekné IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
Dicséret díj                                                                                 I. Verseny Varsányban

Dénes Veronika Benedekné IX. Szolnoki Kamarazenei Verseny
Dicséret díj                                                                                I. Verseny Varsányban

Levendula  népdalcsoport                                           Agócs Boglárka,
 Bajtai Evelin
 Ballók Villő                                            Bodor Borka
Bodor Lili
Donkó Édua
Farády Nadin
Medveczky Jázmin
Megyeri Benigna
Molnár Benedek                                       S. Tóth Dorka
Spolmin Rebeka
Szabó Fruzsina
Szabó Réka
 Szőke Lili
Török Julianna Eszter
Varga Julianna

 

 

 

 

 

P. Tóth Erika

 

 

 

 

 

TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ VERSENY, Jászapáti
KIVÁLÓ FOKOZAT

Bihari Kamarazenekar Dr. Gajdos István József IX. Országos Zenekari Verseny, Budapest                                VIII. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál -Különdíj

 

 

A 2007. évben végzett minősítési eljárás során intézményünket „Kiváló”- ra minősítették.